Středočeská přehlídka studentského a mladého divadla s postupem na Mladou scénu Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek.

Výsledková listina

Lektorský sbor přehlídky Setkání ve Strašecí 2010 ve složení Jiřina Lhotská, Hana Franková a Luděk Richter uděluje tato ocenění:

- Cenu za pokus o autorské divadlo studentskému divadlu Mařeni a Pařeny Nové Strašecí

- Cenu za kolektivní tvorbu DS Časumálo Praha

- Cenu za vlastní text hry Automat na přání souboru Nazabití Brandýs

- Zvláštní cenu NoStraDivadlu a všem spolupracovníkům za krásné zázemí přehlídky

- Cenu za kolektivní tvorbu v inscenaci Ona & On (4) se stěhují s návrhem na postup na Wolkerův Prostějov souboru Afinteatre Praha

- Cenu za inspirativní využití specifického nedivadelního prostoru s návrhem do inspirativního programu Šrámkova Písku souboru V.A.D. Kladno

- Cenu za inscenaci DS Antonín Intelektual show a Partneři s.r.o. s návrhem na postup na celostátní přehlídku Šrámkův Písek 2010

- Cenu za inscenaci Autoskeptici s doporučením na Mladou scénu 2010 divadelnímu duu TOŤ Praha

- Cenu za inscenaci Hameln s doporučením na Mladou scénu 2010 souboru Roztočená Vrtule Slaný V Novém Strašecí 21. března 2010

Setkání ve Strašecí 2010 pořádali: NoStraDivadlo, Divadlo Mařeni a Pařeny při GNS, Město Nové Strašecí, SRPDŠ při gymnáziu a SRPDŠ při ZUŠ v Novém Strašecí. Přehlídka byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a fondu kultury Středočeského kraje.

AUTOR: IVA DVOŘÁKOVÁ