Karlovarský pěvecký sbor zpívá více než padesát let. Založil ho tehdy nově jmenovaný dirigent Josef Hercl v roce 1961. V jeho čele pak stál třicet let. Od ledna 2013 je sbormistrem Jan Rezek. Sbor spolupracuje i s dalšími symfonickými orchestry, sbory i sólisty našich předních operních scén. Ročně připraví na třicet koncertů včetně České mše vánoční od Jana J. Ryby.

Domácí amatérský pěvecký sbor Magistrae Raconenses je poměrně mladý. Vznikl v roce 1990. U jeho vzniku stály opravdu převážně rakovnické učitelky, jak zní překlad názvu. Nyní v čele sboru jsou sbormistryně Miluše Seidlová, Vlasta Petržílková a klavíristka Milada Nováková.

Zpěvačky jsou ve věku 15 až 70 let. V širokém repertoáru jsou zastoupeni skladatelé ze 17. století po současnost. Oblíbené jsou úpravy lidových písní a skladby Antonína Dvořáka. Sbor spolupracuje s Rakovnickým komorním orchestrem. Zpívá převážně doma, ale má za sebou několik zahraničních vystoupení.
Právě Rakovnický komorní orchestr vznikl v šedesátých letech. Jeho členy byli převážně učitelé ZUŠ a její nejlepší žáci. Nyní orchestr vede dirigent Jan Rezek. V podání členů orchestru uslyšíte především barokní hudbu i hudbu moderní.

Na varhany zahrál rakovnický rodák Aleš Nosek. Nejprve navštěvoval SOU Nové Strašecí. Varhanní hru začal studovat na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Studoval rovněž i v zahraničí. Dosáhl řady úspěchů. Pro Český rozhlas 3 Vltava natočil Guthovy varhany v Krušovicích, Čisté a Srbči. Nyní Aleš Nosek působí jako varhaník v chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku, v Praze na Bílé Hoře. Vyučuje na ZUŠ  v Rakovníku.

Sopranistka Petra Perla-Nôtová  operní zpěv studovala na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě  u prof. V. Stracenské.  Po ukončení školy v roce 2001 byla angažována v SND Bratislava, kde debutovala v roli Anniny v Noci v Benátkách v režii L. Vaculíka.

Další žena, mezzosopranistka Michaela Kapustová, je sólistkou  Národního divadla v Praze, narozená v Brně, je absolventkou Pražské konzervatoře ze třídy profesorky Yvony Škvárové.