Město Nové Strašecí všechny srdečně zve na SVATOVÁCLAVSKÝ DEN, který vypukne na Komenského náměstí v úterý 28. září od 10 hodin.
Program:
10.00 h – slavnostní zahájení,
10.05 h – Největší Čech (ZŠ N. Strašecí)
10.15 h – Klobouček (N. Strašecí)
10.25 h – Komponované pásmo (ZŠ N. Strašecí)
10.35 h – Historické tance (ZUŠ N. Strašecí)
10.50 h – Pojďte s námi do pohádky (ZŠ N. Strašecí)
11.25 h – Dva klíče (Téměř divadelní spol. Č. Budějovice)
11.50 h – Klobouček (N. Strašecí)
12.00 h – Pěvecký soubor (ZŠ N. Strašecí)
12.20 h – Lísteček (ZUŠ N. Strašecí)
12.35 h – Čarodějnice z kumbálu (Téměř div. sp. Č.B.)
13.15 h – Školní kapela (Gymnazium N. Strašecí)
13.45 h – Anče, Kubo, hajnej band (ZUŠ N. Strašecí)
14.15 h – Jak Václav princeznu vyléčil (Téměř div. sp. Č.B.)
14.40 h – Historické tance (ZUŠ N. Strašecí)
15.00 h – Největší Čech (ZŠ N. Strašecí)
15.15 h – Lísteček (ZUŠ N. Strašecí)
15.30 h – O nebojácném synkovi (Téměř div.sp. Č.B.)
16.00 h – Čtyřlístek (N. Strašecí)
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v NKC. Občerstvení zajištěno. Nebude chybět ani dobové tržiště, skákací hrad či soutěže pro děti o sladkosti.