Začíná se ve 14 hodin, a pak se až do 17 hodin mohou návštěvníci věnovat tradičním i méně tradičním řemeslům. Nebude chybět pletení pomlázek, zdobení kraslic, tkaní, vyrábění dřevěných hraček či práce s ovčím rounem.

Příchozí se dále mohou těšit na skromný jarmark.