Týden mobility na greenways probíhá v příštím týdnu od 15. do 21. září 2008 a na Greenway Berounka – Střela se Den mobility uskuteční v sobotu 20. září 2008 jako součást Křivoklátského panování, a to formou anketní soutěže pro cyklisty – návštěvníky Křivoklátského panování.
„Svazek měst a obcí Rakovnicka jako pořadatel akce odmění cyklisty, kteří přijedou na Křivoklátské panování na kole. Ve hře jsou turistické atlasy Středočeského kraje a cyklolékárničky,“ řekl Rakovnickému deníku Radek Dvořák ze Svazku měst a obcí Rakovnicka.
Pravidla soutěže jsou následující: Cyklista si v sobotu 20. září od 9 hodin vyzvedne v Městském informačním centru Rakovník na Husově náměstí Soutěžní lístek a vydá se po cyklostezce směrem na Křivoklát. Lístek bude obsahovat anketní otázky týkající se Greenway Berounka – Střela, konkrétně v úseku Rakovník – Křivoklát. Vyplněný lístek odevzdá cyklista u stánku Svazku měst a obcí Rakovnicka na nádvoří hradu Křivoklátu.
Za odevzdaný lístek obdrží prvních 50 cyklistů jeden turistický atlas a jednu cyklolékárničku.

Plakát akce

Více informací o Křivoklátském panování najdete od začátku září na www.rakovnicko.info. Bližší informace k panování poskytuje kancelář Svazku měst a obcí Rakovnicka (e–mail stepankova@rakovnicko.info, telefon 602 567 303).


Křivoklátské panování na hradě Křivoklátě podporuje Středočeský kraj

Svazek měst a obcí Rakovnicka a Místní akční skupina Rakovnicko jsou organizátoři tradičního Křivoklátského panování. Letošní je plánováno na 20. září. Všem rakovnickým firmám, živnostníkům a řemeslníkům, stejně jako spolkům, sdružením se nabízí možnost prezentace a zviditelnění své práce a dovedností na dobovém jarmarku na dolním nádvoří hradu Křivoklátu. Podmínkou je prezentace a prodej výrobků vyrobených tradičním způsobem nebo také ukázka dobových řemesel ve stánku nebo u stolku. Samozřejmě všichni jarmarečníci musí mít dobové či stylové oblečení.

Informace na tel. 602 567 303, nebo e–mail stepankova@rakovnicko.info.