Cílem výstavního projektu „Kde domov můj“ je získat pohled na fenomén domova, jak jej chápou a ztvárňují ve své tvorbě současní umělci, grafici, členové SČUG Hollar, kteří v roce 2017 oslavili 100 let od založení svého sdružení. „V poslední době se více věnuje uměleckým spolkům a má to několik důvodů. Chceme, abychom v galerii měli co nejvíce výtvarníků, což spolkové výstavy umožňují. Měli jsme tu například přeběhlíky z Mánesa, Uměleckou besedu, Nové sdružení výtvarných umělců a další. Nyní tu máme Hollar, který je zajímavý proto, že náš patron galerie Václav Rabas byl zakladatelem Hollaru, a to před sto jedna lety. Tento spolek nakonec nikdy nezanikl a funguje dodnes,“ přiblížil některé z důvodů uspořádání výstavy ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek.

Jak již bylo zmíněno, sté výročí vzniku Československa se téměř kryje se vznikem SČUG Hollar, které si dokázalo udržet po dobu svého trvání tradici. „Vloni jsme oslavili stoleté výročí vzniku mnoha výstavami, které se konaly mimo galerii Hollar a letos na naše výstavní projekty navazujeme. Jedna z našich nejdůležitějších výstav je právě zde. Z názvu výstavy je patrné, že kromě výročí vzniku Československa si připomínáme i loňské sté výročí od založení spolku,“ doplnil člen výboru SČUG Hollar Pavel Piekar.

Na výstavě jsou zastoupeny práce autorů několika generací. „Jsou zde k vidění různé současné technologické podoby tištěného obrazu a myšlenkové úvahy o tématu, od nejmladších členů Hollaru až po nejstarší. Vystavené práce jsou odpovědí na výzvu a jsou jejich reflexí na téma fenoménu domova. Každý z vystavujících dostal za úkol vyjádřit se k tomuto tématu a ke své práci,“ dodal Miloslav Polcar, kurátor výstavy. Ta potrvá do konce tohoto roku.