Letos se konaly tři dětské koncerty v našem Modrém sále. Diváci a rodiče dětí vytvořili jedinečnou a laskavou atmosféru. Koncertující podali krásné výkony, na které mohli být pyšní oni i jejich učitelé. Představit si, kolik detailní práce dá sebekratší skladba, si umí jenom ten, kdo někdy na hudební nástroj hrál, a to velká část rodičů umí. Chodili k nám totiž z velké části také.

Koncerty zahájili obvykle mladší žáci. Jejich zaujetí pro věc bylo nakažlivé. Ti starší pak už podávali svým přátelům a rodičovským sponzorům umělecké zážitky na úrovni. Program byl částečně laděn vánočně a vhodně doplněn hudbou všech časových období. Pro naše žáky je nejpřínosnější to, že svou zálibou rozvíjí ty nejlepší osobnostní rysy, svůj vkus a nakonec své vzdělání mohou využít jako profesní zaměření. Velkou novinkou při letošních vánočních koncertech je zvukový záznam, který ve formě CD dostanou všichni účinkující.

Učitelé a na naší škole vystudovaní mladí hudebníci každoročně připraví krásný koncertní program Komorního orchestru ZUŠ. Letos jsme hráli v kapli církve Českoslo-venské-husitské a v renovovaném gotickém kostele v Srbči. Sólové party letos hráli a zpívali mladí muzikanti, kteří studují střední a vysoké školy našeho oboru, nebo je již vystudovali a zaujímají ve svém oboru přední postavení. Jsou to: Lucie Andrášková – doprovázela Jarmila Bártlová a Martin Thuma. Mluveným slovem, a to přemýšlivého obsahu, obohatily prostor kaple Mgr. Iva Dvořáková a Mgr. Martina Tothová. K orchestru se připojil nový dětský sbor, jehož členové – naši žáci - si tak mohli zažít plný harmonický vjem. Nejmenujeme zde všechny členy orchestru. Touto cestou jim děkujeme, protože jejich práce je naprosto nepostradatelná. Největší starost organizační a odbornou věnuje koncertům orchestru jeho dirigent Miroslav Thuma.

Žáci hudebního oboru měli premiéru kapely, kterou vytváří Mgr. Zuzana Stránská v rámci souboru Lísteček. Ten hostoval v programu souboru lidových písní a tanců Čtyřlístek v NKC Nové Strašecí. Hudební obor vytvořil citlivě program i v kostele Narozeni Panny Marie na koncertu organizovaném ředitelem Muzea Rakovník. Kromě sólistů zde hrál i flétnový soubor vedený Dagmar Pavlíkovou. Dětský sbor a flétnisté připravili krásné odpoledne seniorům v místním Domově důchodců.. Děkujeme všem, kteří na našich koncertech vystupovali, kteří se zúčastnili a kteří nám pomohli. Pořádáme je především pro naše žáky a studenty, pro veřejnost i pro svou radost.

Autor: J. Kinkalová