Jednou z nich byla i Mikulášská pro děti. Během odpoledne nepřišel jen Mikuláš s krásným zlobivým čertem a ohromným balíkem dárků. Děti ještě zhlédly povídání se zpěvy paní Terezy Slavíkové, kytarový kroužek M. Círové z DDM a při diskotéce pana Chaloupky si pěkně zasoutěžily. Vše probíhalo pod taktovkou paní Ivety Folbrové.

Před plným sálem rodičů, prarodičů , známých i náhodných kolemjdoucích proběhla další akce s názvem Zpívání pod Vánočním stromečkem. Děti z Hudebního kroužku ŠD při 2. ZŠ V Rakovníku paní Hedviky Bortové a Kytarové kroužky DDM, společně zazpívaly a zahrály patnáct vánočních písniček. Písničkou Veselé Vánoce proložené i prskavkami nejen ukázaly, co se všechno od září naučily,ale také pomohly nabudit přítomným předvánoční pohodu.