„Nabídek bylo více, například na výstavu hřbitovů či Broumovských kostelů, ale mně se Památky osiřelé líbily nejvíc. Svým tématem totiž krásně zapadají do Galerii Samson, která je sama památkově chráněným objektem s nedávno restaurovaným sgrafitem průčelím. Zdálo se mi, že je to nosné téma, které akcentuje fakt, že památková péče má svá úskalí, ale jsou i úspěšné a nadějné projekty, což je právě důkaz této výstavy,“ vysvětluje záměr pro uspořádání výstavy rakovnická archeoložka Kateřina Blažková.

Památky osiřele zahrnují celkem dvacet sakrálních objektů na území České republiky, které jsou opuštěné a ve velmi špatném stavu. Jedná se o výběr hřbitovních či poutních kostelů, kapliček a jednoho kláštera se zaměřením na Plzeňský či Ústecký kraj, ale i vzdálenějších objektů z jižních a východních Čech či Moravskoslezského kraje. „Hlavním motem výstavy pro mě je, že čtyři z dvaceti památek výstavy mají vekou naději na to, že budou opraveny a neskončí v této zchátralé a osiřelé fázi,“ nastiňuje Kateřina Blažková.

Informační panely jsou ve dvou jazycích, a to českém a německém, neboť výstava vznikla ve spolupráci a za podpory Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí, kde Heimatpflegerin der Sudetendeutschen má projekty přes zahraniční spolupráci, zaměřené právě na oblast Sudet. Ta zasahuje i do rakovnického okresu, kde se rovněž nachází řada památkově cenných, přesto značně poničených a opuštěných objektů a nabízí se tedy možnost pro uspořádání výstavy objektů z rakovnického regionu.

„Památkáři budou v tomto případě určitě poptávání a budu se těšit, že na přednášce, kterou chystá Omnium na konci výstavy, bude prostor na takové dotazy. My jako muzeum určitě můžeme takovou výstavu zaštítit, ale autorsky ji musí naplnit někdo z památkářů, kteří mají takových objektech přehled,“ dodává Kateřina Blažková.

Výstavu budou moci návštěvníci spatřit naposledy v pátek 8. března.