Zdeněk Černý v sedmdesátých letech studoval u akademického malíře Rudolfa Jelínka na Kladně figurální kresbu. Patřil do skupiny kladenských malířů, kde intenzivně vystavoval. Díky politické situaci se nedostal na Akademii výtvarných umění, a tak tvořil dál při zaměstnání v Čechách a později i na Slovensku.

K malířské tvorbě se Černý vrátil v roce 2003, kdy se zaměřil na českou krajinu a postupně se navrátil i k figurální tvorbě, ať portrétní, tak i ztvárňující život kolem nás.

Jeho hlavním krédem je přiblížit a zintenzivnit prožitky při vnímání impresivní krásy, ve které žijeme. Vyjádření pocitů a krásy, kterou malba přináší. Zdeněk Černý používá při malování pastel na velurovém papíru, nezanedbatelné jsou akvarelové a olejové obrazy.

Významnou oblastí jeho tvorby je rovněž grafika a to hlavně v oblasti užité grafiky (kalendáře, grafické listy k různým příležitostem, PF a další technické materiály) zaměřené na ztvárnění krajiny, nebo oblasti (města), pro kterou vznikají.

Jak jsme již zmínili, Zdeněk Černý slavil úspěchy v Belgii. Členství v uměleckém klubu vyvrcholilo účastí na výstavě WALV v roce 2005 v Gentu v Belgii. Obrazy výtvarníka slaví úspěch nejen v Čechách, ale i na výstavách na Slovensku. Řada obrazů je v soukromých sbírkách jak v Čechách, tak i v Německu, Švýcarsku, Belgii, Anglii, Kanadě, Slovensku, Rusku a Polsku.

„Moji výstavu chápu jako představení celého profilu mé práce a tak je tematicky poměrně různorodá. Chtěl bych Vás tímto pozvat k příležitostné návštěvě mého ateliéru a to při cestě na Říp a po jeho zajímavém, historií nabitém okolí,“ dodal výtvarník Zdeněk Černý.