Zbyněk Havlín je umělec, který se i díky kořenům své rodiny zabývá přírodou. „Svou barevností, tahy štětcem i zachycením krásy a pocitu z přírody připomíná reinkarnaci Claude Moneta," prohlásil Václav Zoubek. Mladý umělec absolvoval stáže například ve Skotsku, Rakousku a Slovensku a vystavuje doma i v zahraničí.

Jan Kovářík, který již v Rabasově galerii vystavoval, během pobytu na AVU absolvoval stáž v ateliéru Milana Knížáka, stejně jako Zbyněk Havlín. Zde se také oba tvůrci poznali.

Svoji tvorbu pojímá jako hru. Všechna jeho díla jsou do určité míry abstraktní a představují jakoby zvětšeniny buněčného bujení, která vytvářejí dojem abstraktních krajin.

Zobrazení krajiny u obou autorů je netradiční, zaznamenává vývoj proměny a při vnímání děl navozuje pocit pohybu. Jejich díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze a v dalších významných sbírkách.

Mimo jiné umělci slíbili, že po domluvě uskuteční v galerii komentovanou prohlídku o některém z následujících víkendů. Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout do 10. prosince.

Lenka Rodová