Výstavu spojuje téma slunce a vody. Sluneční lázně jsou jakousi poctou slunci, jeho síle, fascinující přitažlivosti a jeho mytologickému významu. Pohrává si ovšem s představou katastrofického vlivu člověka a technologie na přírodu.

Za na první pohled banálními motivy jako je opalování, koupání nebo třeba zahradničení mohou návštěvníci nalézt další významovou vrstvu. Zajímavé jsou zejména dějové obrazy s motivem kosmonautů, které jsou inspirovány vědeckými výzkumy, globální popkulturou a současným přístupem k dobrodružství prožívanému v bezpečí našeho domova.

Vojtěch Horálek, který v současnosti působí na katedře alternativního a loutkového divadla pražského DAMU, svébytným způsobem zkoumá rysy člověčenství, stereotypy v evropské, euroatlantické a euroasijské společnosti v otázce přijímání ras a znázorňuje mezilidské vztahy v obecné rovině i v konkrétních „krizových" situacích. Jeho dílo vypovídá o českém fenoménu kutilství, trampingu nebo zahradničení, tak o obecné celosvětové problematice týkající se pokrytectví a předsudků.

Obrazy-objekty vznikají často v cyklech nebo z nich Horálek vytváří prostřednictvím prostorových vztahů další kompozice. Nechává do sebe pronikat jak různorodé myšlenkové protipóly, tak i formy a různorodé materiály a využívá koláž a asambláž.