Výstavu, kterou společně připravily Klub přátel historie Kobylí a Muzeum obce Kobylí, se kterým rakovnické muzeum dlouhodobě spolupracuje, zahájil Mužácký sbor z Kobylí, který v lidových krojích a s poháry vína do zaplněného sálu dr. Spalové přenesl tu pravou jihomoravskou atmosféru. Ředitelka muzea obce Kobylí Blanka Vaněčková upozornila, že v první fázi chtěli Kobylští zachytit mizející tradice v jihomoravské vesnici, kde ženy a muži v současnosti nosí ještě selský kroj.

„Poté se z toho vyvinul trošku větší projekt, neboť jsme zjistili, že ti lidé nám mají stále co říci. Chodili jsme tedy s Vítězslavem Vaňkátem po obci a fotili občany. Myslím si, že tyto fotky mají poselství i pro následující generace. Žádná z nich není uměleckým dílem, ale chtěli jsme jimi zachytit příběh konkrétních lidí,“ vysvětluje záměr výstavy Blanka Vaněčková. Ta také vyzdvihla jeden zajímavý fakt, že první písemná zmínka o obci pochází ze stejného roku, jako o Rakovníku, tedy z roku 1252.

Výstava fotografií je ještě doplněna dřevořezy výtvarníka Vladimíra Otáhala s portréty místních vinařů a vinařek. Ve Petrovcově výstavní síni jsou rovněž k vidění ukázky selských krojů.