„Oceňuji, že se výstava nezaměřuje jen na místní legionáře, ale i na širší souvislosti bojů za samostatný stát – a také na hrůzy války,“ připomněl Zdeněk Štefek (KSČM), předseda výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch přímo při vernisáži. Tu muzejníci obohatili i o pohled na dění v polním lazaretu. Představili, jak asi před sto lety mohlo na ruské frontě vypadat ošetřování raněných, ale také nemocných – i o různé choroby totiž nebyla za válečných útrap nouze. Vybavení přitom sestavili podle archivních materiálů.

Mnohé návštěvníky, kteří při školních hodinách dějepisu nezaznamenali všechny souvislosti, může překvapit, že historie aktivního působení československých legií nekončí rokem 1918. Anabáze ruských legionářů se završila až v roce 1920. Na své však přijdou i dobře poučení znalci, stejně jako příznivci poznávání lokální minulosti. Nechybí totiž třeba dobové uniformy, ale ani zrekonstruované tablo legionářů přímo z Nového Strašecí.