Začněme například obcí Peruc, která se do povědomí veřejnosti zapsala romantickou pověstí o setkání knížete Oldřicha a Boženy. Historie zanechala v Peruci řadu památek. Je tu například zastřešená pseudogotická Boženina studánka, kostel sv. Petra a Pavla, postavený roku 1725 a rokokový zámek.
Především ale turisté vyhledávají legendární mohutný Oldřichův dub, který během staletí přežil již tři požáry, nevlídnost počasí i lidí.
Nenechte si ujít ani Krásnou vyhlídku uprostřed blízkého lesa, kde se otevírá pohled na České středohoří.

Mezi Slaným a Louny jsou ale i další cíle, které určitě stojí za návštěvu. Panenský Týnec je velmi stará obec. Koncem 13. století zde vznikl klášter klarisek. Areálu kláštera a vlastně celé obci dominuje nedostavěný gotický chrám budovaný v letech 1382 – 1410. Po husitských válkách se již v jeho stavbě nepokračovalo. Původní plán jeho vzhledu byl velkorysý. Dalo by se říci, že v Čechách unikátní. Mělo jít o trojlodní stavbu s dlouhým chórem. Dle některých psychotroniků mají zdi kláštera léčebnou moc a pomáhají například lidem, kteří trpí depresemi.

Poslední atrakci, kterou vám dnes nabídneme, je obec Klobuky. To nejzajímavější ale není v přímo v obci, ale za ní v poli při silnici směrem na Telce. Stojí zde Kamenný muž nebo také Pastýř. Osamocený kámen z vrstveného červenočerného pískovce. Tento materiál se nikde v blízkosti nevyskytuje, navíc vrstvy kamene jsou kolmo k zemi, tudíž je zřejmé, že tři metry vysoký kámen musela vztyčit lidská ruka. Původ kamene je každopádně záhadný. Pravděpodobně jde o menhir využívaný k pravěkým rituálům. Pod kamenem, který pochází někdy z druhého tisíciletí před naším letopočtem, by mělo být podzemní jezero. Voda z něho pramení v obci Klobuky u kostela nedaleko barokního kostela svatého Vavřince. Okolí pramene je místními udržováno v pečlivé čistotě, neboť se jedná o velice čistou a chutnou vodu.