více >>
Deník

Děti senomatské základní školy čeká výlet do plzeňské Techmanie

Budova senomatské základní školy byla otevřena na konci 19. století. Od roku 1996, kdy se uskutečnily stoleté oslavy od jejího založení, byla zařazena do sítě škol mezi malotřídní školy.

Od roku 2002 spadá pod jeden správní subjekt i mateřská škola a jídelna. V roce 2006 dostala škola svůj současný název – Základní škola a Mateřská škola Senomaty. Ředitelem školy je Miroslav Halló a třídní učitelkou prvního ročníku je Alena Svobodová. Ta Rakovnickému deníku také přiblížila, co všechno její svěřence tento rok čeká.

„V prosinci dostanou děti jako dárek od školy výlet do Techmanie v Plzni. Pojedou také do Planetária. Dále nás čeká na konci listopadu v tělocvičně školy vánoční jarmark, kde děti nabízejí svoje výrobky a koná se rovněž besídka. U místní studny se sejde celá obec a poté se rozsvítí vánoční strom. Už několik týdnů tedy připravujeme různé písničky a tanečky,“ vyjmenovává Alena Svobodová.

Další akcí školy je lednový pobyt v přírodě, Sportovní den či Den země. Děti se učí číst a psát analyticko-syntetickou metodou. „V matematice pak jedeme klasickou metodou s tím, že občas vybírám nějaká zajímavá cvičení z metody profesora Hejného,“ dodává Alena Svobodová, která má ve třídě celkem šest žáků.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové. Foto: Deník / Josef Rod

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.

První ročník ZŠ a MŠ Senomaty pod vedením třídní učitelky Aleny Svobodové.


Ve středu 27. listopadu se můžete v tištěném vydání Rakovnického deníku těšit na prvňáčky ze ZŠ Šanov

 

Dále z vašeho Deníku