deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
Deník

Příspěvek na dítě:

Přečtěte si, kdo má na 5000 korun nárok, a jak si může požádat

Prvňáčci v 3. základní škole se učí číst a psát různými metodami

Největší rakovnickou školou je 3. základní škola, která sídlí v pavilónové budově v Okružní ulici na Zátiší od počátku osmdesátých let minulého století. Do nového školního roku vstoupily další tři třídy prvňáčků.

Třídu 1. A vede třídní učitelka Miloslava Klatovská. „V prvních školních dnes se děti musí naučit sedět a poslouchat, aby vnímaly, co jim paní učitelka říká a následně to udělaly. Hlavně je čeká naučit se písmenka, spojovat je do slabik a číst, ale také počítat. Některé děti se naučily číst už ve školce,“ říká třídní učitelka třídy 1. A, kterou navštěvuje 25 dětí.

Třídu 1. B, do které chodí celkem 27 žáků, vede třídní učitelka Iveta Brichová. Ta děti učí genetickou metodou čtení. „Tato metoda spočívá v hláskování. Zatím si spíš se slovy a se jmény hrajeme. Učíme se mluvit po hláskách, po písmenkách, ale do Vánoc se děti naučí velkými tiskacími písmeny číst a psát. Metoda je to opravdu šikovná a i děti vypadají co se týče chápání a vnímání velmi dobře,“ pochvaluje si Iveta Brichová.

Děti kromě pravidelných akcí, jako Pasování na čtenáře, koncertů či divadel, chodí na akce do Roubenky či dětské knihovny. „Tam bychom měli jít někdy v říjnu, kdy budou nábory nových čtenářů,“ potvrzuje Iveta Brichová.

Třídu 1. A vede třídní učitelka Miloslava Klatovská.Zdroj: Deník / Josef Rod

Třídu 1. A vede třídní učitelka Miloslava Klatovská.

Třídu 1. B vede třídní učitelka Iveta Brichová.Zdroj: Deník / Josef Rod

Třídu 1. B vede třídní učitelka Iveta Brichová.

V tištěném vydání Rakovnického deníku ve středu 2. října 2019 představíme 1.C 3. základní školy Rakovník

 

Vybrali jsme pro vás