Obojího se nám v dnešní době jaksi nedostává. A tak jen kolem sebe slyšíme nářky veřejnosti a odborníků, že včel ubývá a že za chvíli nebude žádná úroda ani med. Věkový průměr včelařů se vyšplhal nad šedesát let. Téměř krizová situace.

Lidé si to pomalu uvědomují. Chtějí včely a hlavně chtějí med, Ale nechtějí, aby jim úly stály u baráku, co kdyby na ně včely zautočily, jsou přece nebezpečné… A vůbec nechtějí, aby je včely nějak obtěžovaly. Takže včelaření naráží na další problém.

Druhý problém je, jak přilákat k medu mládež, když je kolem tolik jiné zábavy. Najde někdo řešení?

To záleží zase jen na lidech samých. V Rakovníku se snad už nějaké to řešení rýsuje. Nadšení lidé založili kroužek a přitáhli k sobě několik dalších nadšených jedinců, kterým učaroval kouzelný svět včel.

Vše je dalo by se říci , ještě v začátku, ale snad se dílo podaří. Snad mladí jedinci vydrží , předají své nadšení zase dál a dokážou svému okolí, že strach z včel je kolikrát jen nafouknutá bublina.