Určitě by se někdo z nich měl zabývat otázkou, proč se Rakovničané tolik nezajímají o komunální politiku. Volební účast lehce nad osmatřicet procent sice není úplně nejhorší výsledek, ale také není nejlepší. Důležitějším ukazatelem je návštěvnost jednotlivých jednání zastupitelů města. Když řeknu, že chodilo v průměru pět lidí, tak už jsem nejspíše přestřelil … . A vzpomenete si na veřejné projednávání strategického plánu? Sál v Domě osvěty byl zaplněný sotva z poloviny, přitom se jednalo o budoucnost celého Rakovníka. A takových příkladů by bylo více.

Politici, hlavně ti na komunální úrovni, by se měli zaměřit na vzbuzení zájmu občanů o dění ve městě, a také tomu přizpůsobit i třeba program jednání zastupitelů.

Jak?

Myslím si, že pro začátek by stačilo bod diskuze přesunout mezi první body. Jen málokdo z občanů totiž má opravdu čas vysedávat a čekat, až zastupitelé k tomuto bodu dorazí, někdy i do jedenácté hodiny večerní. Druhým způsobem by mělo být zpřehlednění samotné pozvánky na jednání zastupitelstva. Asi nikdo v hlavě nenosí různá čísla parcel, pozemků a dalších úřednických zkratek a podobně.

Na začátek by to mohlo stačit …