(Reakce na článek Finanční výbor se ocitl znovu pod palbou kritiky)

Je faktem, že jakožto předseda finančního výboru jsem opakovaně čelil slovnímu i písemnému napadání jednoho ze zastupitelů města. Na všechny výtky jsem vždy reagoval uvedením na pravou míru. Přesto se však neustále opakují, ačkoliv je považuji za nepodložené. Několik příkladů za všechny.

Zmíněný zastupitel mně několikrát vyčítal pozdní zápis z prosincového jednání finančního výboru. Tento zápis byl definitivně ověřen až v březnu (po cca 4 měsících) z jediného důvodu: jeden z ověřovatelů zápis navzdory urgencím ověřil až po takto dlouhé době. Chápal bych, kdyby požadoval nějaké významné změny zápisu. To se ale nestalo a jedinou změnou, kterou nakonec navrhl, bylo doplnění jediného slova, které v podstatě nijak zásadně nezměnilo význam věty, do níž bylo doplněno. Shodou okolností se jednalo o toho samého zastupitele, který mě v dané věci kritizoval. Kriticky myslícím občanům mohu jen doporučit, aby se zeptali svých zastupitelů, pro které hlasovali ve volbách. Nemohou, než tyto skutečnosti potvrdit.

Dalším příkladem irelevantní argumentace (opět shodou okolností) stejného kritizujícího zastupitele je jeho e-mail nedávno rozeslaný zastupitelům města Nové Strašecí, podle něhož by všechny zápisy finančního výboru měly být předkládány procesním postupem podle Kontrolního řádu výborů dostupného na www.novestraseci.cz. Kdyby si zmiňovaný zastupitel přečetl alespoň článek I. tohoto právního předpisu, snadno by zjistil, že sice upravuje kontrolní činnost výborů zastupitelstva, tzn. práva a povinnost kontrolních skupin složených ze členů výboru a kontrolovaných osob (typicky organizačních složek města), ale nikoliv proces zpracování zápisů z jednání finančního výboru.

Nezpochybnitelným faktem je, že finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města dodnes nemají platné jednací řády upravující svolávání jednání či zpracování zápisů, což je určité dědictví předchozích volebních období. Finanční výbor se rozhodl toto napravit a v září přijdeme s návrhem jednacího řádu určeného ke schválení zastupitelstvem. Také bych chtěl připomenout, že jsme dosud odpovědně splnili všechny požadavky zastupitelstva, např. jsme ve velmi krátké lhůtě na počátku prosince loňského roku projednali návrh rozpočtu města a vznesli jsme konkrétní věcné připomínky. A to i přesto, že rada města nám předložila návrh rozpočtu v několika verzích, což rozhodně není standardní. Vyjádřili jsme se ke všem. Pokud sledujete naší práci, je zřejmé, že nám jde o věc nikoliv pouze o „formální“ potvrzení správnosti kroků rady města."

Autor: zastupitel města Nové Strašecí David Hubáček