Přesto, že my Češi se někdy až příliš nedoceňujeme, přes mnohé emotivní zážitky, kterých bylo na festivalu plno, přivezli jsme si s sebou především jakýsi hrdinský pocit, že i v mezinárodním měřítku máme my Češi co nabídnout. Nejen z historického hlediska nezapomenutelných tvůrců, ale také co do jejich interpretace máme skutečný vývozní artikl, na který můžeme být právem hrdi.

Když půjdeme zpátky do naší historie, dojdeme až do mezního roku 1860, kdy „došlo v Rakousku k určitému uvolnění spolkového a shromažďovacího života a tím vznikly předpoklady pro rozvoj českého národního kulturního dění", jak píše Marie Tajblová ve výroční publikaci pěveckého sboru Václav, který letos slaví úctyhodných 150 let od svého založení.
Tehdy v Čisté u Rakovníka s někdejší 200letou tradicí výroby varhan vzniká 20. listopadu 1864 původně chrámový pěvecký sbor, u jehož založení tehdy stojí čistecký farář Josef Bartovský, řídící učitel František Leipert a poštmistr Leopold Guth.
Jubilejní významné výročí založení sboru si obec Čistá právě tuto sobotu připomněla veřejným koncertem, kde kromě pěveckého sboru Václav vystoupili také významní hosté. Pomyslnou kytici lidových písní, jak nazvala svůj program francouzského turné sbormistryně Vlasta Petržílková z ženského pěveckého sboru Magistrae Raconenses z Rakovníka, přijely oslavencům předat i ony. Během krásného odpoledne vystoupily také Čerchovan z Domažlic, Smetana - Slovanka z Kladna, statečně, i přes poruchy techniky zazpívaly také děti ze základní a mateřské školy v Čisté, pro něž jejich vystoupení bylo jejich prvním v životě. To ocenil za uznalého potlesku publika předseda pěveckého sboru Václav Jaroslav Kondelík.
Ten také na závěr odpoledne společně se starostkou obce Čistá Blankou Čebišovou předal čestné ocenění členkám sboru Václav Blahoslavě Benešové a Jaroslavě Petržílkové za jejich dlouholetou aktivní činnost ve sboru. Jak mi prozradila sborová kronikářka Jitřenka Šedivá, obě ve Václavu zpívají neuvěřitelných více jak 50 let. Celé odpoledne mělo slavnostní, ale také radostnou a humornou atmosféru.

Se vzpomínkami se však line vždy i trocha nostalgie. Před 40 lety, v roce 1974, měl sbor 66 zpívajících členů a v repertoáru neuvěřitelných 600 skladeb. Jeho tehdejších oslav založení se zúčastnilo kolem 1000 diváků. Dnes je věkový průměr členů sboru výrazně za důchodovou hranicí. „Ve věku počítačů a podobných lákadel je těžké najít mladé lidi, aby chodili zpívat ve sboru", říká současná sbormistryně Jitka Staňková, která do budoucna raději nic velkého neplánuje.

Přesto mezi členy pěveckého sboru Václav jakoby se zastavil čas. Duchem mladí a nadšení lidé, stále plni elánu ztělesňují své heslo „zpěvem k srdci, srdcem k vlasti" i navzdory času, politice i lidským malostem, aby šířili radost, krásu hudby a svým zpěvem dávali příklad nám všem, kteří ve svém nitru jen sníme, jaké by to bylo, kdybychom měli takovou odvahu se o něco skutečného v životě pokusit také.
Není náhodou, že to byl právě pěvecký sbor Václav, který zahajoval prezentaci obce Čistá, když se ucházela o titul Obec roku 2013 Středočeského kraje, který nakonec hned napoprvé díky své bohaté spolkové činnosti získala. Starostka Blanka Čebišová vzpomíná: „V obřadní síni zpíval Václav 3 skladby a komisi se ani nechtělo pokračovat v návštěvě naší obce dál, protože ta naše obřadní místnost má nádhernou akustiku a když tam začali zpívat ty jejich skladby, to bylo nádherné…"

AUTOR: JOSEF. F. S. KRÁL