Právě nástupem omikronu také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nedávno odůvodnil ponechání segregačních opatření, kdy neočkovaní nemohou například ke kadeřnici, do bazénu či restaurace. Vzhledem k tomu, že vakcína rozhodně nezabraňuje přenosu nákazy, je toto vyjádření poněkud málo pochopitelné.

Velký problém ovšem v těchto dnech nastává ve školách. Vzhledem k pozitivním odchytům míří do karantény spousta žáků i celé třídy, v izolaci a karanténě jsou i mnozí učitelé. Nákaza se v plné síle dostala i na Rakovnicko, v předposlední lednový týden se z domova učilo téměř dva tisíce žáků a studentů.

Online reportáž

Jak přiznali ředitelé, všichni ve školách melou doslova z posledního, učitelé jsou neustálým suplováním vyčerpáni a vzhlížejí k jarním prázdninám, které na Rakovnicku začnou druhý únorový víkend.

Pak tedy nastává otázka, zda je jednotýdenní testování ve školách účinné a k čemu vlastně slouží. Přenosu nákazy stejně nezabrání, neboť v takovém intervalu není možné žáky dostatečně trasovat, obzvlášť, když se omikron šíří mnohem rychleji než jiné mutace. Logikou věci by tedy bylo, položit si otázku, zda je či není toto onemocnění nebezpečné a jak moc.

V případě, že ano, čemuž ovšem statistiky hospitalizovaných rozhodně nenasvědčují, měly by se školy alespoň na nějaký ten týden uzavřít, aby se situace uklidnila. Z dosavadních zkušeností omikron pro naprosto drtivou většinu obyvatelstva ale není nikterak nebezpečný, tudíž toto karanténní opatření je tak jako tak kontraproduktivní. Rozumnější by bylo nechat rozhodnutí, zda by dítě mohlo jít do třídy či mělo raději zůstat doma, na rodičích, jako tomu bylo v dřívějších letech. Spoléhat se na celoplošné jednotýdenní testování, to jsou zbytečně vyhozené peníze a rozhazování si náš stát rozhodně v této době nemůže dovolit.