Místo toho, aby město mohlo tyto peníze investovat na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit, nebo na stavbu stezek a opravy silnic, musí platit na likvidaci hromad nezákonně uloženého odpadu. V Rakovníku přitom stejně jako v dalších městech funguje sběrný dvůr, kam lze odpad jednoduše odvézt.

Možná si to lidé, kteří zakládají černé skládky, neuvědomují, ale aktivita, kterou vynaložili na naložení a následné složení nákladu kdesi v odlehlém koutě za městem, je stejná jako kdyby tu samou sbírku vysloužilých a nepotřebných věcí vyložili přímo ve sběrném dvoře. Ovšem s jednou obrovskou výhodou – do sběrného dvora odpad patří, do přírody rozhodně ne.

Všímejme si okolí a nenechme si několika málo lidmi ničit to, co potřebujeme ke svému bytí. I když se svým způsobem jedná o podněcování k udávání, je to bohužel jedna z mála možností, jak dopadnout a potrestat ty, kteří ničí přírodu.