Vidíme to pravidelně na rakovnických sociálních sítích. Uživatel facebooku si stěžuje, že u kontejneru někdo umístil křeslo nebo do popelnice nacpal matrace, místo aby je odvezl na sběrný dvůr. Celou situaci pak zdokumentuje fotografií.

Některé občany nepořádek ve městě tíží, jiní nad ním mávnou rukou. Nedávno se v rakovnické skupině objevila fotografie dětské kuchyňky, která byla umístěna vedle kontejnerů v ulici Bří Burianů. Zdejší obyvatel měl potřebu o ní okamžitě informovat veřejnost. Později fotku stáhl, ale jiná uživatelka na příspěvek upozornila a strhla se diskuze. Někteří osobu, která kuchyňku odložila, kritizovali. Jiní se jí zastávali argumenty, že ne každý má auto, nebo ji nechala pro někoho jiného.

Diskuze si všimla i maminka, která k popelnicím pro její dceru již nepotřebnou, ale jinak zachovalou hračku umístila. Ta se obhajovala právě tím, že ji tam zanechala pro případ, že by o ni projevil kolemjdoucí zájem. Pokud by se tak nestalo, byla ji připravena odvézt na sběrný dvůr. Její příspěvek vyvolal další pozdvižení, přičemž o několik hodin později kuchyňka zmizela. Neodvezla ji ovšem dotyčná maminka, ale někdo jiný, komu se hodila.

Pohádkový les v Rakovníku.
PODÍVEJTE SE: Z pohádky do pohádky. Děti plnily úkoly od Šmoulů či Rumcajse

Pravdou je, že po městě se tu a tam najdou nechtěné věci větších rozměrů, které plní kontejnery nebo mezery mezi nimi a jsou víceméně nepoužitelné. Navíc při jejich objemu zabírají místo odpadu, který do nich patří. Na druhou stranu je třeba rozlišit případ od případu. Ne každý má možnost se o případném inzerátu dozvědět, i když se tento postup jeví pochopitelně jako šťastnější.

I mým přáním je, aby bylo město co nejčistší, ale je třeba k této věci přistupovat i s citem a rozumem. Veřejné pranýřování nemusí být tou nejvhodnější volbou, v tomto případě naopak vyvolalo zbytečné negativní emoce. Přitom hračka dál dělá šťastnou jinou ratolest.