Kromě toho je nedostatek personálu, dřevorubce dnes zkrátka nikdo nechce dělat. Lesníci jim tedy musí nabízet mnohem více peněz, navíc narazit na dobrého dřevorubce je v dnešní době opravdu problém. „Z celého ročníku v učilišti v Pískách byli použitelní tak tři a ti už práci měli,“ krčí rameny jednatel Městských lesů Rakovník Jiří Lengyel. Pokud by hospodaření s lesy bylo nadále prodělečné, hrozil by scénář, že by se o ně již nikdo nechtěl starat a lesy by zkrátka postupně zanikaly.

V posledních dvou letech sice začal pomocí dotačních titulů podporovat lesní hospodářství stát, je otázkou, zda je podpora dostatečná. Určitě by prospělo zřízení vlastního ministerstva lesního a vodního hospodářství. Státní správa lesů by potřebovala zefektivnit, aby zbytečně nezatěžovala vlastníky lesů, ale aby zamezila jejich devastaci. Je třeba vynaložit veškeré úsilí do obnovy lesního porostu a zároveň zlepšit postavení lesnických povolání. Dřevorubec je dnes klíčovou profesí a jeho význam ještě poroste. Vláda by zkrátka měla více podpořit učňovské školství a zvýšit atraktivitu lesnických oborů.