Zvažovaný Národní park Křivoklátsko budí hned od vyhlášení záměru ministerstvem životního prostředí kontroverze. Starostové dotčených obcí i řada obyvatel s ním nesouhlasí, stěžují si na nedostatečnou informovanost, spatřují v něm především nevýhody a současná ochrana krajiny se jim jeví jako dostatečná. Zástupci obcí se záměrem nesouhlasili ani před více než deseti lety, kdy se o vyhlášení pokoušelo tehdejší ministerstvo. Od té doby se jejich postoj nezměnil.

Jakožto neodborník a někdo, kdo nemá dostatek informací o výhodách či nevýhodách národního parku si netroufám říci, zda je vyhlášení špatně či nikoliv, jisté je ovšem to, že naprosto selhává komunikace. A vzhledem k tomu, že předkladatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR, mělo by se o ni pokoušet hlavně ono. Místní úředníci jsou jistě obeznámeni s již dřívějším odmítavým postojem občanů a zastupitelů obcí, kterých se zamýšlený národní park týká. Ovšem snaha přesvědčit je, se mi nejeví jako dostatečná.

Obec Broumy a okolní chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park. Založily svazek a budou vyjednávat

V době oznámení záměru neměli starostové aktuální mapu dotčeného území. Jak tvrdili i někteří zástupci obcí, nikdo z ministerstva je tehdy neoslovil, uskutečnila se pouze schůzka s představiteli kraje. Ti se alespoň v počátku sice ujali role zprostředkovatelů jednání, nevnímám však přílišnou snahu ministerstva místní pádně přesvědčit, a to už prvotním postojem.

Pakliže byly zpočátku informace, které se dostaly ke starostům, velmi mlhavé, je zajímavé, že i po devíti měsících, jsou podle jejich slov nedostačující. Někteří stále neví, jak moc se obcí a jejich občanů vyhlášení národního parku dotkne.

Mluvčí ministerstva Ondřej Charvát sice ujistil, že se vede průběžný dialog a úředníci se snaží o informovanost. Vzhledem k citlivosti tématu měla být tato snaha již od počátku enormní, aby se snadněji docílilo možného konsensu.