Fotbalový Tatran potřeboval zmodernizovat hlavní fotbalovou plochu, přičemž požadoval spoluúčast města v případě získání dotace. Přestože financoval i zpracování projektu, rakovnické zastupitele nakonec nepřesvědčil, a to o jediný hlas. Důvod? Město teď musí i kvůli plánované sportovní hale šetřit. Jiří Froněk, předseda fotbalového klubu, pochopitelně neskrýval svoje zklamání, toto rozhodnutí se ovšem dá ještě pochopit.

Sportovní klub Mec GYM, který se věnuje rozvoji pohybu především u dětí, chtěl rozšířit svoje stávající zázemí o panelovou příjezdovou cestu a kus meze. Prostranství slíbil upravit a plánoval zde udělat hrazdu, aby mohly děti cvičit i venku. Klub se každoročně rozšiřuje o několik desítek členů, zejména dětí a současné prostory už mu zkrátka nestačí.

Rakovničtí zastupitelé ale opět vyjádřili odmítavé stanovisko. Několikametrový kus pozemku nakonec odmítli odprodat, prý kvůli zachování veřejné zeleně. Jedno pozitivum by se ale nakonec našlo. Tím byla nabídka starosty města Luďka Štíbra na možnost pronájmu části bývalého objektu školky, kde mají v průběhu letošního roku skončit někteří nájemci. Marek Hauner, majitel klubu, tuto možnost vítá s povděkem. Byl by vedle spřáteleného oddílu TJ TZ, který prostory rovněž využívá, navíc je zde potenciál na další rozšiřování.

Má to ovšem malý háček. Není totiž jisté, zda prostor nakonec dosáhne. Mohou být totiž nabídnuty komukoliv, oficiální příslib sportovní klub nedostal. Pokud má ale vedení města zájem na sportovním rozvoji svých ratolestí, mělo by dát oddílům jasný signál. Třeba vyslyšet prosby prosperujícího a stále se rozšiřujícího klubu, jehož základ tvoří právě děti. A když už se nechtělo vzdát malého neupraveného kusu pozemku, mohlo by alespoň podruhé Mec GYMu vyjít vstříc.