Jedna zásadní věc ovšem trochu unikla. Ještě před nedávnem by se jednalo o skandál, ale nyní média jaksi mlčí. Pod vlnou euforie si mnoho občanů ani novinářů zřejmě nevšimlo, že politici neměli při živých vstupech do volebních štábů v uzavřené místnosti respirátory. Ve spojitosti k reportážím, kdy volají policii na ženu ve volební komisi, mi to přijde jako velmi absurdní.

Má to snad být signál, že covid s volbami již vymizel a nyní sundáme roušky i my ostatní?

Nebo to bylo jen takové divadélko a nyní se opět vrátíme do reality. Politici znovu budou vynucovat opatření, která porušují a navíc je Nejvyšší správní soud již mnohokrát uznal jako protizákonná a neopodstatněná.

Vrátí se testování do škol, ale testovat se budou pouze neočkovaní, přestože i očkovaní mohou přenášet covid dál mezi ostatní. Zkrátka, že všechen ten kolotoč, který postrádá logiku, začne od znova a na sobotní den se tak nějak zapomene.