Možná jste zde ale někdy v minulosti nebo dokonce nedávno našli také příběh svůj. Možná to byl víceméně anonymní příběh z černé kroniky, a to vám skutečně nepřeji, možná jsme psali o tom, jak se právě ten váš život liší (v pozitivním slova smyslu) od těch našich.

Všichni dnes stojíme na prahu nového roku a já vám ze srdce přeji, aby rok 2014 byl pro vás rokem lepším, pro někoho možná ještě lepším, nežli rok předcházející. Ať se vás drží zdraví, spokojenost, láska i trocha toho štěstí. A také vám přeji toto: Pokud za vámi v tomto roce zamíříme z redakce Rakovnického deníku, nechť nás vede jen touha po krásném, milém, zajímavém, dojemném či inspirativním příběhu. Jinak řečeno, ať se vám v roce 2014 vyhýbá vše zlé.