Rakovnická radnice VS Marcel Chládek

Přestřelka mezi senátorem Marcelem Chládkem a rakovnickou radnicí vedenou starostou Zdeňkem Nejdlem připomíná zápas – při troše fantazie – na tenisových kurtech. Sotva míček přelétl z pomyslné rakety rakovnické radnice síť, už jej senátor vrací tvrdým úderem zpět do dvorců radnice.

Hraje se podle platných pravidel a nebo už byl „tenisák“ v zámezí? Kdo by si měl připsat první body?

Radnice sdělila novinářům celkový závěr z kontroly, která dopadla prý dobře, senátor na toto prohlášení ihned zareagoval mimořádnou tiskovou konferencí – kontroloři prý našli určitá pochybení. Stav 15:15.

Oba aktéři ukázali a poskytli novinářům přístupné části protokolu z kontroly, radnice dokonce uveřejnila celkový závěr kontroly a stálo v něm to, co přesně tvrdila – 30:15.

Marcel Chládek však tvrdí a cituje z protokolu kontroly, že na ostatních stranách jsou pochybení jasně napsána – 30:30.

Utkání se jeví zatím jako velmi vyrovnané a vítěz pravděpodobně vezme vše. Ale jak se dozvíme pravdu, když je slovo „celkový závěr“ vykládáno pokaždé jinak?

Už v dobách povinné školní docházky a následného studia střední školy jsme byli jako žáci a studenti nuceni psát závěr, jak se nám povedl chemický pokus, co se udělalo dobře a co je třeba napravit.

Nevím, třeba se spolu s dalšími lidmi mýlím a tomu „kontrolorskému“ závěru vůbec nerozumím. Pro mne, a myslím i pro mnoho dalších, bude vždy celkový závěr tím nejdůležitějším. Tím, kde jsou shrnuté nejdůležitější informace. Nebo ne?

Vaše názory uvítám na adrese: miroslav.elsnic@denik.cz