Důvod?

Prý je nutné dodržovat zákony. Na tom by nebylo zase až tak nic divného. Nové vedení zkrátka nechce upozornit na nedodržování základních lidských práv v Tibetu tímto způsobem. Má na to právo, což je nezpochybnitelné.

Neúspěšný kandidát za hnutí ANO do zastupitelstva města Milan Peruth však ale celou věc položil do zcela jiné roviny. Napsal, že se jedná pouze o hobby bývalého místostarosty Jana Šváchy.

V tom případě je to velmi ušlechtilé a uznání hodné hobby.

Když nacisté v roce 1942 srovnali se zemí obec Lidice, zvedla se ve světě obrovská vlna solidarity. Lidice se staly jménem pro ženy, městské části, parky a podobně nejen ve Velké Británii, ale i třeba v jižní Americe.

Počínání těchto lidí bylo tedy podle vás, pane Peruthe, jen jejich hobby? Ne! Tito lidé si plně uvědomovali, co se v tehdejším Protektorátu stalo, a měli tu odvahu na to veřejně upozornit a vyjádřili podporu českému národu v těžkých chvílích. Podporu, která jen dokazuje, čeho se nacisté tehdy dopustili.

Označení někoho, kdo upozorňuje na dodržování lidských práv, tím, že se jedná pouze o jeho hobby, není, myslím, na místě. Zase na druhou stranu, pane Peruthe, mám díky vám další hobby, jemuž se nikdy nepřestanu věnovat. A jsem na něj hrdý.miroslav.elsnic@denik.cz