Odkud sem děti dojíždí a kolik máte žáků?
Děti sem dojíždí ze dvanácti okolních obcí, například z Hořesedel, Hořoviček, Děkova, Bukova, Vrbice, ale i z Kněževsi. V letošním školním roce navštěvuje školu sto sedmdesát dva žáků.

Kolik se přihlásilo prvňáků?
Zhruba kolem dvaceti. Jsme spokojeni. Ve škole nebyli poprvé. Přichází se sem podívat jak s naší mateřskou školou, tak i se školkou z Hořesedel. Navíc ty kolešovické tady jedenkrát týdně cvičí v tělocvičně.

Odchází hodně dětí do Rakovníka?
Zatím moc ne. Odešli tak tři, čtyři žáci. Záleží na tom, kde rodiče pracují. Pokud ráno odjíždějí do Rakovníka, vezmou děti s sebou a večer je zase přivezou. Snažíme se dětem nabízet stále něco nového.

Jak dnes spolupracují se školou rodiče?
Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Někteří spolupracují méně, jiní více, ale rodiče, kteří by s námi nespolupracovali vůbec, tu nemáme. Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem, to znamená s obcí, rovněž i se starosty ze spádových obcí.

Co říkáte novému školskému zákonu, podle kterého by mělo být ve třídách nejméně dvacet čtyři žáků?
Myslím si, že současný průměrný počet, to je sedmnáct žáků na třídu, by měl být zachován. Podle toho dostáváme přidělené peníze na platy učitelů. Jestliže bude jiný normativní počet žáků na prvním a na druhém stupni, tak to není spravedlivé. Na vesnicích těžko seženeme další děti do tříd na druhém stupni. Při současném počtu dětí není problém s organizací vyučování. Zvýšením počtu dětí ve třídě až ke třiceti se ubírá na kvalitě výuky a práce.

Děti se učí podle školního vzdělávacího programu, co zajímavého jim nabízíte?
Ano, máme školní vzdělávací program. V jeho rámci učíme angličtinu od třetího do devátého ročníku a němčinu od sedmého do devátého ročníku. Od sedmého ročníku nabízíme několik volitelných předmětů, například domácnost, praktické činnosti, seminář a praktika z přírodovědných předmětů, základy informatiky a nepovinné předměty německý jazyk a informatika. Děti si vybírají podle toho, zda chtějí studovat na středních školách, to si vyberou druhý jazyk. Když nechtějí studovat, vyberou si praktické předměty. Na střední školy odchází až jedna polovina žáků.

Co se za léta vašeho působení ve škole změnilo?
Ve čtyřech třídách máme interaktivní tabule, ve všech třídách dataprojektory. Před sedmi lety jsme školu zmodernizovali. Vybudovali jsme dvě nové třídy pro první stupeň. Vloni jsme nově vybavili učebnu fyziky – chemie. V počítačové učebně je dvacet čtyři počítačů. Počítač je i v každé třídě, samozřejmě s připojením na internet. Máme novou tělocvičnu i šatny. Kromě devíti tříd základní školy tady máme jednu speciální , kterou navštěvují žáci s lehkým mentálním postižením, takže nemusí dojíždět do Rakovníka.

Má škola na venkově nějaká specifika oproti školám ve městě?
Všechny žáky dobře známe, zrovna tak i jejich rodiče, takže ke každému z nich při výuce přistupujeme zcela individuálně. Hodně dětí k nám dojíždí, takže rozvrh sestavujeme tak, aby navazoval na odjezdy autobusů. Na druhý stupeň k nám jezdí děti z Kněževsi, to je vlastně z obou směrů. Proto nyní odjíždí autobus do Kněževsi deset minut po patnácté hodině. Prvňáky odvádí i přivádí k autobusu paní učitelka z první třídy. Funguje nám ranní i odpolední družina už od sedmi až do sedmnácti hodin.

Staráte se nějak o volný čas žáků?
Mají k dispozici různé kroužky, třeba keramiku, přírodovědný a sportovní kroužek. Jezdíme i na lyžařský kurz a na školu v přírodě.

Slyšela jsem o nějaké adopci…
V roce 2009 jsme adoptovali klokana v Zoologické zahradě v Praze. Jmenuje se Benettov.
Jedenkrát za rok mu platíme krmivo. Sbíráme starý papír. Děláme i peněžní sbírku mezi žáky. Ti přispívají symbolickou částkou. Třetí část darují pedagogičtí zaměstnanci. Jedná se o částku zhruba pět tisíc. Na oplátku jedenkrát do roka jezdíme zadarmo do ZOO. Děti samozřejmě klokana navštíví. Adopci odsouhlasily děti prostřednictvím školního parlamentu.