Úsměvný je například případ traverz.

Úřednice nařídily likvidaci traverz stojanu, který drží celý generátor malé vodní elektrárny. Podle zákona o památkách je ale povinností mlynáře stojan a traverzy chránit a udržovat.

Úřednice ale nazvaly traverzy skládkou a požadovaly po mlynáři pokutu do výše 50 tisíc korun…

Popsaly kvůli svému tvrzení desítky archů papíru. Ty všechny podepsaly, orazítkovaly a v obálkách s modrým pruhem rozeslaly…

Nějak tihle lidé pozapomínají, že se mlynář nad vší pohybnost snaží souznít s okolní přírodou.

Zve sem, k Berounce do elektroskanzenu, který během let vybudoval, školáky, aby jim zdarma povyprávěl o kráse zdejší přírody a počátcích doby elektrické nejen na Rakovnicku.

Chodem malé vodní elektrárny podporuje ekologii. Svojí pílí a nadšením dosáhl toho, že byl mlýn ve Šlovicích prohlášen na národní kulturní památku.

Velká voda, která se v posledních dnech nevyhnula ani šlovickému mlýnu, ale úředního šimla ponechala klidným. Ve chvíli, kdy je národní kulturní památka ohrožena vodou, kdy by bylo moci úřední opravdu třeba, se zde ani jeden neukázal.

Nikdo z kompetentních úředníků se nepřišel zeptat, zda mlynář nepotřebuje pomoci při ochraně vodou ohrožené památky.