Jak Římané ovlivnili život původních britských komunit z doby železné? Na tuhle otázku hledal odpověď tým vědců v čele s Manuelem Fernándezem-Götzem, vedoucím archeologického oddělení na Edinburské univerzitě ve Skotsku. Zaměřili se přitom na okolí stavby Hadriánova valu.

„Jedná se o jednu z nejzajímavějších oblastí Římské říše, protože představovala její nejsevernější hranici a také proto, že Skotsko bylo jednou z mála oblastí v západní Evropě, nad kterou se jí nikdy nepodařilo získat plnou kontrolu,“ uvedl pro CNN autor studie zveřejněné v časopise Antiquity.

Projekt, který začal loni v září a potrvá až do roku 2024, se ve své první fázi zaměřil na průzkum 1500 km2 v okolí hradiště Burnswark Hill v jihozápadním Skotsku, kde se soustředily římské legie při svých snahách expandovat na sever.

Fernández-Götz a tým archeologů studovali lidarová data z této oblasti. Lidar využívá lasery k zachycení okolí ve 3D. Data z procesu odhalila 134 dosud nezaznamenaných sídlišť, a to navzdory skutečnosti, že tato oblast byla v minulosti dobře prozkoumána. „Lidar v podstatě odhaluje místa v krajině, která by mohla být snadno přehlédnuta, pokud byste je studovali ze země nebo vzduchu,“ uvedl. „Nové technologie přinášejí skutečné změny a odhalují velké množství dříve neznámých informací,“ dodal.

Pomůže to pochopit vztahy místních s Římany

Celkový počet sídlišť z doby železné v regionu se tak zvýšil na 704. Mnohé z těchto nově nalezených lokalit jsou malé zemědělské usedlosti. Stavby pomáhají vědcům vytvořit si obrázek o tom, jak zdejší obyvatelstvo žilo, jak vzdálení byli jejich sousedé a jak mohli využívat krajinu k hospodaření a pastvě zvířat, sdělil autor studie.

Ve zkoumaném regionu se nachází největší koncentrace římských projektilů nalezených v Británii, což je důkazem palebné síly, kterou s sebou legie nosily. Severní Británie byla po staletí „proměnlivou hraniční oblastí, která se vyznačovala dynamickými vzorci konfrontace a výměny mezi komunitami doby železné a římským státem,“ napsali vědci.

Mezi místními obyvateli a římskou armádou zřejmě docházelo ke značným konfliktům, nicméně není vyloučeno, že zažívali i období výměny a spolupráce, protože „zemědělci byli napojeni například na velké logistické zásobovací linky určené pro římskou armádu“.

Rekonstrukce vzorců osídlení

Rozmístění lokalit naznačuje, že existoval určitý organizační vzorec, který určoval, kdy a kde se tato domorodá společenství usadila, uvedli vědci. „Důležité na objevu mnoha dříve neznámých lokalit je, že nám pomáhají rekonstruovat vzorce osídlení,“ uvedl ve svém prohlášení pro CNN spoluautor studie Dave Cowley, vedoucí programu leteckého průzkumu v Historic Environment Scotland. „Jednotlivě jsou velmi rutinní, ale kumulativně nám pomáhají pochopit krajinu, v níž žilo původní obyvatelstvo,“ dodal.

Jak budou archeologové pokračovat ve výzkumu, budou zpětně pročesávat některé z pozoruhodných objevů, které dosud učinili pomocí geofyzikálních nástrojů a radiokarbonového datování, aby lépe porozuměli těmto sídlištím a lidem, kteří je vybudovali. Jejich nálezy by mohly vykreslit obraz toho, jak vypadal život před římskou okupací, během ní i po ní. A jak moc imperialisté narušili život místních komunit.