VYBRAT REGION
Zavřít mapu

On-line rozhovor s psycholožkou Marcelou Škábovou

Zeptejte se psycholožky a také zároveň ředitelky Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Rakovníku na vše, co vás zajímá. Otázky můžete pokládat již nyní! Marcela Škábová pak na vaše dotazy bude odpovídat 22. května od 10 hodin.

On-line rozhovor s psycholožkou Marcelou Škábovou

Marcela Škábová

VLOŽIT DOTAZ
DOTAZ: Je znát, že Rakovnicko je klidnější region a řešíte tu méně problémů než třeba v Praze? Dalo by se říci, že se tu lidé například méně rozvádějí?
ODPOVĚĎ:Dobrý den Jaroslave, samozřejmě, že naše pracoviště pro Prahu Západ-Východ má mnohem větší počet řešených případů, než v menším a klidnějším Rakovníku. Praha Západ-Východ je jednak na obyvatele velmi hustě osídlený region, prstenec kolem Prahy, jsou zde i satelitní městečka, odlišuje se i skladba obyvatelstva, věková struktura atd. Sídlo tohoto pracoviště je na Praze 5, aby dojezdově vyhovovalo oběma regionům Východu i Západu. Toto pracoviště řeší hodně případů manželského a rodinné poradenství a také individuálního poradenství. Díky pestré struktuře různých poskytovatelů sociálních služeb v Praze si mohou lidé vybrat přesně, jakou službu, organizaci potřebují. Ostatní detašovaná pracoviště včetně Rakovníka pokrývají svými službami širší problémové okruhy.
DOTAZ: Dobré ráno.

Jak pomoci dceři, která nezvládla maturitu a hrozně se trápí?
ODPOVĚĎ:Dobrý den Mílo, určitě by bylo dobré, abyste se na nás obrátila a probrala aktuální situaci. Pokud by souhlasila i Vaše dcera, můžete přijít spolu nebo může přijít dcera sama. Určitě se jí ujmeme a pokusíme se jí pomoci tuhle situaci zvládnout. Je lépe se objednat předem.
DOTAZ: Moje žena je příšerně sebestředná. Je chytrá, na všechno má odpověď. Dříve se mi tohle na ní líbilo, jenže jak jde čas, začíná se její pichlavý, ubližující humor obracet především proti mě. Shazuje mě dokonce i před našimi společnými známými a ti jsou pak v rozpacích, což ona samozřejmě nevidí. Směje sama svým "vtipům" a když ji na to později upozorním je doma peklo. Křičí, brečí.... Jsem zoufalý..
ODPOVĚĎ:Dobrý den Pepo, určitě by bylo fajn, pokud byste si Vy sám nebo následně i s Vaší ženou mohl probrat s odborníkem vše, co s tímhle problémem souvisí. Možná by se Vám pak podařilo najít nějaké řešení, které by vyhovovalo alespoň částečně vám oběma.
DOTAZ: Dobrý den, když celý rok pracujete s lidmi, jak pak trávíte dovolenou? vyhledáváte společnost a nebo vyrážíte někam na samotu?
ODPOVĚĎ:Dobrý den, dovolenou trávívám různě. Někdy ve společnosti blízkých v domácím prostředí i v nových místech, ráda cestuji a poznávám nová místa a nové lidi. Někdy je ale fajn, když člověk má také čas jen sám pro sebe.
DOTAZ: V současné době hodně slýcháme o domácím násilí. Dá se tomuto nějak předcházet? Myslíte si, že jsou tresty dostatečné a nebo byste byla přísnější? Obracejí se na vás s tímto podnětem také občané z Rakovnicka?
ODPOVĚĎ:Dobrý den Milane, tématem domácího násilí se naše pracoviště zabývá více než 10 let jako samostatnou kategorií. Dokonce jsme v letech 2006-2010 provozovali další oddělení našeho pracoviště Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, zejména v souvislosti s policejním vykázáním s celokrajskou působností. Od dubna 2010 bylo toto námi založené pracoviště přesunuto na Kladno pod Zařízení sociální intervence, neboť výskyt případů domácího násilí byl početně nejvýznamnější právě v této oblasti.I nadále se na nás obracejí osoby ohrožené domácím násilím z Rakovnicka a také spolupracujeme při řešení s Intervenčním centrem ZSI Kladno.
DOTAZ: Při rozpadu manželství se velmi často moc nebere ohled na děti, které tím dosti trpí. Existují na Rakovnicku případy, kdy jsou děti poté svěřeny třeba i otci? Nebo jsou to republikově výjimečné situace? Kdo a jak dělá posudky a nese za posudek dotyčný zákonnou zodpovědnost?
ODPOVĚĎ:Dobrý den Jarko, bohužel se při práci v centru často setkáváme s touto situací. Rodiče, kteří v rámci rozpadu manželství nebo vztahu, jsou plně ponořeni do vlastních bolestí, starostí, přestávají být partnery, ale zůstávají rodiči svých dětí. Často pak mohou zaměňovat své vlastní zájmy za zájmy dětí a rozhoří se mezi rodiči boj, jehož součástí, nástrojem i objektem je jejich dítě, které oba rodiče milují. Rodiny, které se rozpadají a rodiče jsou schopni se v zájmu dětí spolu domluvit na všem, co se týká dětí, rozvodu, se většinou v našem centru neobjevují, protože to dokážou zvládnout sami. Stále častěji se setkáváme se střídavou výchovou i s výlučnou péči otců. Ať je úprava poměrů nezletilých dětí jakákoliv, je to vždy ale velmi náročná a specifická práce, u které nejde zobecňovat. Faktem je, že rozpad rodiny je těžkým traumatem pro všechny zúčastněné, zejména pro děti. Nejen děti nezletilé, ale často se při práci dozvídáme, jak to těžce prožívají i dávno dospělé děti svých rozvádějících se, rozvedených rodičů. Znalecké posudky vypracovává soudem určený znalec v oboru psychologie, někdy je žádoucí, aby byl zpracován posudek i soudním znalcem v oboru psychiatrie. Naše centrum nemá oprávnění zpracovávat znalecké posudky, ale na základě proběhlé spolupráce můžeme se souhlasem rodičů a zproštěním mlčenlivosti zpracovat zprávu o vedení případu pro soudní jednání.
DOTAZ: Paní doktorko dobré ráno.
Moc vám děkuji za to, že jste.

Kolegyně je v práci šikanovaná. Má proti sobě přesilu čtyř žen, které se jí za zády posmívají. Nevyřizují vzkazy. Jsou to drobnosti, které ale když se sečtou mohou přerůst do obludných rozměrů. Práce se dnes těžko shání... co má dělat?
ODPOVĚĎ:Dobrý den paní Zimová, děkuji za Vaše pozdravení. Určitě by bylo vhodné, aby se Vaše kolegyně obrátila na naše pracoviště, kde společně budeme hledat možnosti řešení. Moc Vás také zdravím a přeji vše dobré.
DOTAZ: Dobrý den, myslíte si, že se bude centrum stěhovat ještě letos do nového zařízení? Jak to vidíte vy osobně s výstavbou nového domova pro seniory? Byla jste se tam podívat?
ODPOVĚĎ:Dobrý den Kláro, podle mých posledních informací by se měl Domov seniorů na Zátiší stěhovat do konce roku 2015. Pak bychom měli začít s adaptací budovy v souvislosti se změnou užívání z pobytové služby na ambulantní službu, tak bych byla ráda, pokud bychom to stihli v průběhu 1.pololetí roku 2016. Doufám, že bude vše probíhat dobře a v rámci předpokladů nákladů i termínů. Rozšíření kapacity domova pro seniory, výrazné zlepšení podmínek pro obyvatele i zaměstnance vidím jako jednoznačně pozitivní.
DOTAZ: Jak pomoci člověku, který se celá léta desetiletí trápí ze smrti blízké osoby? Například se upíná na dny, kdy se dotyčná osoba narodila, zemřela, měla svátek... V ty dny má deprese... Zármutek za ta léta už přenesl na celou rodinu, která je dnes také dosti silně poznamenána?
ODPOVĚĎ:Dobrý den Evčo, určitě by bylo vhodné probrat tento dlouhodobý stav s neutrální osobou, odborníkem. Za léta si ten člověk navykl na určité stereotypy chování, rituály truchlení, které mu původně mohly pomáhat zvládnout tuto bolest. Přerostly ale rámec individuálního problému a jak píšete, rozrostly se na celo rodinný problém. Jistě rodina hledala různé cesty, jak ten situaci zvládnout. Možná už ten člověk nemá sílu s tím dál něco zkoušet, udělat. Tohle je přesně chvíle, ve které neutrální pohled emočně nezávislé osoby může pomoci . Takový pohled je vlastně nezastupitelný dalšími rodinnými příslušníky, známými, protože oni jsou v tom také emočně zainteresovaní.
DOTAZ: Dobrý den, co říkáte na vysoký podíl manželství v ČR, která nevydrží? Čím to je? A bojí, nebo spíše stydí se, lidé za vámi přijít?
ODPOVĚĎ:Dobrý den Hanko, obecně klesá počet sňatků a počty rozvedených manželství jsou velmi vysoké. Mnoho lidí volí raději partnerské soužití dlouhodobé, které však vykazuje všechny složky manželského soužití včetně rodičovství. Čísla o sňatcích a rozvodech tedy nedávají skutečný obraz o trvalosti soužití v páru. Nesezdaná soužití se vlastně nedají evidovat, neboť nejsou institucionalizované. Vnímám problém spíše v ochotě přijmout v soužití i fakt, že se zákonitě vyskytují určité problémové oblasti, které je nutné řešit. Tady je velké úskalí: jak jsme motivovaní řešit problém, zvládnout náročnou životní situaci, kdy se nám nedaří soužití úplně podle našich představ. Pokud partneři na počátku vztahu prohlašují, cituji "když nám to nepůjde, tak se rozejdeme", je již dopředu riziko, že se při prvních problémech partneři rozcházejí, místo toho, aby se snažili zjistit podstatu problému, hledali a nacházeli řešení například i v kompromisu. V Rakovníku fungujeme již 31 let a tak si mohu dovolit následující shrnutí. Počty klientů, které každoročně narůstají, jsou jednoznačným důkazem zájmu o tyto služby a jsou i výrazem důvěry i schopnosti lidí v případě potřeby se obrátit se žádostí o pomoc k odborníkovi. Dalším důkazem zájmu je i narůstající počet pracovníků, poradců, psychologů. V roce 1984 jsem zakládaly poradnu s kolegyní, tedy jsme byly 2 a nyní jsme v centru v Rakovníku 6 psychologů-poradců na 2,3 úvazek, z toho jsou i 2 kolegové, dále zde pracují 2 sociální pracovnice. Je třeba poznamenat, že od roku 2011 jsme zastřešujícím pracovištěm pro dalších 7 detašovaných poradenských pracovišť Středočeského kraje (Beroun, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Mladá Boleslav, Praha Z-V, Příbram). Od téhož roku zajišťujeme také přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči tj. osvojitele, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a druhožadatele osvojitele a druhožadatele pěstouny.
DOTAZ: Dobrý den, s jakými případy se na vás lidé obracejí? Které jsou ty nejčastější a proč?
ODPOVĚĎ:Dobrý den Karle, na naše pracoviště se obracejí nejčastěji lidé v situaci, kdy řeší aktuální nebo dlouhodobý problém. Z preventivních důvodů nás vyhledávají lidé méně často, ale ani to není vyloučeno. Každoročně si vyhodnocujeme, co uvádějí klienti jako důvod své první návštěvy, ale ukazuje se, že většinou těch důvodů je mnohem více a netrápí je pouze jediná věc, kterou přicházejí přednostně řešit. Většinou se objevují vztahové problémy např. odcizení a krize vztahu, problematická komunikace ve vztahu v rodině, nevěra jednoho z partnerů, rozvodové a porozvodové problémy např. s úpravou poměrů nezletilých dětí, výchovné problémy s dětmi (malými, dospívajícími i dospělými), problém závislosti v rodině, vícegenerační soužití. Dále se objevují problémy se sebou samotným jako je např. osamělost, úmrtí blízké osoby, psychosomatické problémy, konkrétní dovednost, se kterou má osoba problém, a ráda by to změnila. Navíc pracujeme i s rodinami doplněnými, náhradními rodinami a také pracujeme s osobami, které se dostali do složité existenciální situace. S každým člověkem se individuálně domlouváme na obsahu a rozsahu naší spolupráce. Jsme vázáni mlčenlivostí ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s výjimkou trestných činů týrání a zneužívání nezletilé osoby a vraždy. Klienti přicházejí nejčastěji sami na základě dobrovolného rozhodnutí, někdy i na doporučení jiných organizací nebo lékařů.
DOTAZ: Dobrý den, čím se vaše centrum konkrétně zabývá? Musím dostat, pokud bych potřebovala pomoc, doporučení od svého lékaře a nebo mohu přijít rovnou?
ODPOVĚĎ:Dobrý den paní Petro, naše centrum poskytuje bezplatně službu odborného sociálního poradenství. Pod tímto souborným názvem si můžete představit individuální, partnerské, manželské i rodinné poradenství, podporu osobám v krizi, rodinám s dětmi i seniorům. K návštěvě našeho pracoviště nepotřebujete žádné doporučení, nemusíte se prokazovat žádným identifikačním průkazem a můžete využit možnosti vystupovat v kontaktu s pracovištěm anonymně. Veškeré služby jsou klientům poskytovány bezplatně. Můžete přijít bez objednání, ale je lepší se dopředu objednat např. telefonicky nebo mailem. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.poradna-rakovnik.cz
DOTAZ: Dobrý den, centrum pro rodinu se prý bude znovu stěhovat,a to místo současného rakovnického domova pro seniory. Opravdu je nutné další stěhování? Současné prostory jsou nevyhovující?
ODPOVĚĎ:Dobrý den pane Lukáši, prostory, ve kterých v současné době naše organizace působí jsou krásné, ale pro některé naše klienty je trochu problém, že nejsme bezbariérovým pracovištěm. Dalším důvodem je fakt, že se naše organizace rozrůstá, poskytujeme ještě další služby klientům a z těchto důvodů je již současný prostor pro nás malý. Myslím, že přesunutí do větších prostor bude lépe vyhovovat potřebám našich klientům i rozsahu námi poskytovaných služeb.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT