PŘEDSTAVUJEME RAKOVNICKOU SOKOLOVNU: DÍL PRVNÍ – VĚRNÁ GARDA

Těmto členům TJ Sokol Rakovník je mnohdy i přes osmdesát let a věkový průměr seniorů a seniorek je obdivuhodně vysoký. To oni jsou důkazem, že výška věku nemůže zabránit pravidelnému pohybu a setkání s přáteli.

A nemyslete si, že se během svých hodin flákají. Část lekce je věnována zahřátí a protažení, zařazeny jsou i zdravotní cviky. Pak se skupina rozdělí na dámy a pány a obě pohlaví si cvičí na jiném nářadí s různým náčiním. Závěr hodiny patří oblíbené sestavě s doprovodnou hudbou, která je pěkně dlouhá a obsahuje několik set prvků.

Během patnácti, možná i více let, co se zde Věrná garda schází, cvičí se stále stejná sestava. Za zmínku určitě stojí, že páni si rádi zahrají během hodiny třeba i basket.

Sokol má svoji náčelnici – Šárku Malou, ale hodiny může vést i někdo ze cvičenců sám.

Věrná garda je pojmenování pro seniory a seniorky, kteří plni elánu kráčí i na sokolských sletech v čele průvodů cvičenců. Tito členové si vzhledem ke svému nasazení, se kterým cvičí každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod., plně zaslouží absolutorium a uznání.

Slovo předsedy Sokola Josefa Helebranta:

"Věrná garda je nejvěrnější složkou Sokola v sokolovně i mimo ni. Využíváme ji na spoustu aktivit, např. při pořadatelství různých akcí. Kromě svých hodin, kde se rozhodně neulívají, se domlouvají na různé procházky, ale i kratší pochody atd. Mimo  to jsou mezi nimi i dlouholetí přátelé a pravidelně se schází také v hospodě na pivo. V tomto kolektivu určitě alespoň na chvíli zapomenou na své problémy a velmi rádi se přijdou odreagovat. A můžete klidně i vy, dveře máme otevřené!"