Odborná porota pod vedením akademického malíře Václava Zoubka posoudila více než sedmdesát návrhů od žáků a studentů základních a středních škol okresu Rakovník. Navíc od pondělí 21. ledna do středy 30. ledna jsou všechny práce k dispozici veřejnosti na výstavě v budově pořádající Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku.

Slavnostní vyhlášení výsledků a zveřejnění vítězného loga letošní Rakolympiády se uskuteční ve středu 30. ledna v aule MOA od 16 hodin za účasti starosty Ing. Zdeňka Nejdla, místostarostů PaedDr. Luďka Štíbra a Jana Šváchy, ředitele MOA Mgr. Miloslava Blechy, ředitele kabinetu MŠMT Ing. Romana Hvězdy a dalších hostů. Navíc studenti MOA budou mít možnost do 25. ledna dát svůj hlas nejlepšímu návrhu a výsledkem bude i udělení zvláštní ceny pro nejlepšího soutěžícího.

„Sešly se opravdu zajímavé návrhy od soutěžících z 2. a 3. ZŠ, ZŠ Kolešovice, Speciální školy v Rakovníku a z rakovnického gymnázia, ze kterých bylo obtížné vybrat ty nejnápaditější. Už tato výtvarná soutěž má upoutat zájem o letošní mezinárodní středoškolskou Rakolympiádu, která se opět koná za podpory města a letos navíc i v rámci oslav 420. výročí povýšení Rakovníka na královské město. Snahou je, aby se do Rakolympiády nezapojili jenom sportovci, ale aby se tato akce týkala i kulturní oblasti. Proto připravujeme i doprovodný program ke sportovním soutěžím a další poznávací akce,“ uvedl hlavní organizátor Rakolympiády Marek Pavlík.