Pro ty co zavítali do Rakovníka z dalekého okolí bylo zajištěno ubytování v sokolovně již od pátku 3. července. Potřebné zázemí v sokolovně poskytl stejně jako každý rok tak i letos oddíl Lokomotiva Rakovník. Největší zájem o pochod byl v sobotu, kdy pořadatelé připravili opět několik velice zajímavých tras ve směru Křivoklát.

Sobotní program

V sobotu měli turisté na výběr z celkem šesti tras o délce od deseti do padesáti kilometrů. Z celkového počtu 177 turistů byl největší zájem o trasy dlouhé osmnáct a čtyřiadvacet kilometrů.

„Trasu 18 km si vybralo 39 turistů, druhou si vybralo 35 turistů. Ty končily toiž ve Křivoklátě a nazpět jeli účastníci vlakem,“ blíže informoval Miloslav Rotport, předseda odboru Klubu českých turistů Rakovník. V sobotu se pochodu také zúčastnili podle slov předsedy Miloslava Rotporta i pravidelní účastníci, kteří si vybrali vlastní trasu. Mezi nimi byli i cykloturisté, pro které není zatím žádná speciální trasa v rámci pochodu.

Nedělní program

Druhý den vedly trasy ke zřícenině hradu Krakovec, kde pobýval před svým odchodem do Kostnice mistr Jan Hus. Pro zdatnější turisty ovšem pokračovala cesta ještě dále. Připraveno tak bylo celkem pět tras a každý si mohl vybrat tu svou.

„Celkově na všech trasách pochodovalo v neděli 123 turistů z celé republiky. Největší zájem byl o trasu 15 km, kde pochodovalo 34 turistů. Poměrně velký zájem byl o další dvě kratší trasy. Na trase 11 km se zúčastnilo 12 turistů a na trase 21 km 17 turistů. Delší trasy byly určeny pro zdatnější turisty. Trasu 37 km si zvolilo 15 turistů a nejdelší 50 km trasu absolvovalo 6 vytrvalců. Kromě toho 39 turistů si opět zvolilo vlastní trasu,“ sdělil bližší informace Miloslav Rotport.

Závěrečný pondělní program

„Vzhledem k ukončení celé akce ve 14 hodin jsme nabízeli pouze trasy 10 a 20 km. Kratší trasa vedla do Olešné a zpět a pochodovalo na ní 17 turistů, delší trasa pokračovala z Olešné dále do Lužné a teprve potom do Rakovníka a vybrali si ji pouze 3 zájemci. Většina účastníků (celkem 55) si tentokrát zvolila svoji vlastní trasu. Řada z nich vyrazila po trase 20 km, prohlédla si Muzeum ČD v Lužné a potom využila možnosti odjet z Lužné rovnou domů,“ informoval předseda odboru ČKT Rakovník.

Historie

Tento pochod navazuje na tradici tzv. Husových poutí, které probíhaly na počátku minulého století. Pořadateli těchto poutí byli sokolové a podařilo se jim uskutečnit celkem pětadvacet pochodů.  „Tyto poutě ale někdy ve dvacátých letech skončily. My, jako Klub českých turistů, jsme na tuto tradici navázali. Začali jsme u čísla dvacet šest, proto jsme se dostali rychle k padesátce. Podle našeho názoru je to tradice, která si zasloužila pokračování,“ vysvětluje vznik tradice a její pokračování předseda Klubu českých turistů Miloslav Rotport. Tento pochod bývá dvou a vícedenní. Především záleží, jak vyjdou státní svátky vzhledem k víkendu. Pokud je prodloužený víkend, mají turisté pochod i více než dvoudenní. Bohužel pochodu, nazývaného Putování za mistrem Janem Husem, nebylo v minulém režimu příliš přáno. „Politická situace nebyla těmto pochodům nakloněna. V roce 1989 měl Klub českých turistů zákaz uspořádat oficiální pochod,“ vzpomínal Miloslav Rotport.