Rozhovor najdete
v tištěném vydání Rakovnického deníku
v sobotu 24. dubna 2010.