Některé z kontrol byly tajné, čili nebyly zakreslené na mapě a závodníci tyto kontroly museli vyluštit z kartičky, kterou obdrželi na startu. Nejvzdálenější kontroly byly umístěny zhruba 2 kilometry od Husova náměstí a každá kontrola měla jinou bodovou hodnotu.