Jeden z členů Leteckého modelářského klubu Rakovník, který přijel na tuto tradiční akci přesně ve stanovený termín, tedy ve třináct hodin, pověděl, když neviděl ani jednoho z přátel: „Myslel jsem, že jsem si spletl hodinu anebo termín?“ Co se ovšem dělo vzápětí tomu sám nevěřil. „Než jsem stihl odemknout vrata do areálu, stálo za mnou již pět aut a co se dělo pak, tomu jsem už vůbec nevěřil! Na letiště se totiž sjelo z dnes již početné základny rakovnických modelářů 23 členů a nespočet hostů a návštěvníků této tradiční akce.“

Modeláři přivezli samozřejmě i své modely a protože počasí obdivuhodně přálo, létalo skutečně vše, co mělo křídla a dokonce i co křídla nemělo například model UFO Jana Brodníčka. Ve vzduchu se prohánělo i pět modelů najednou, od historických polomaket, soutěžních speciálů, akrobatických modelů, školních modelů, vše na dnes již hodně používaný pohon elektromotorem, ale i školní motorový model Ondry Polcara.

Modelům ani technice nevadila zima, která s ubíhajícím časem sílila. Samotným pilotům už ale mrzly prsty na knyplech a protože k řízení jakéhokoliv modelu je potřeba opravdu veliký cit na ovládacích páčkách vysilače, uchýlili se modeláři do vyhřáté klubovny k doušku teplého čaje, nebo kávy a hlavně k ohřátí končetin. Na závěr odpálili modeláři ze zbytků silvestrovské noci malý ohňostroj.

„Doufám, že nadcházející sezona přinese jen radost a potěšení všem modelářům, stejně jako na nový rok, kdy všichni odcházeli domu s modely bez poškození. Jak my říkáme – přeji stejný počet startů jako přistání,“ sdělil závěrem předseda Leteckého modelářského klubu Rakovník Jiří Habart. (jih, elm)