Nejlepší tři hráči: 1. Jiří Hanych (Přílepy), 2. Marek Tóth (Řevničov), 3. Marek Hartman (Řevničov). Brankáře vyhrál Jiří Tomeš (Řevničov). Celý večer nabídl i jiné zajímavé ocenění jednotlivců, to vše společně s fotkami a dalšími informacemi o večeru se dočtete v pátečním čísle.

Prohlédněte si naší fotogelarii z vyhlášení a předání. O celé akci budeme psát v pátečním tištěném Rakovnickém deníku.