Příspěvky lze získat jak na podporu činnosti (včetně odměn trenérů a vedoucích mládeže a handicapovaných sportovců), tak na opravy a dovybavení veřejně přístupných sportovních zařízení nebo na budování nových. Dotovat je možné i pořádání sportovních akcí celostátního nebo mezinárodního významu, nebo naopak výjezdy reprezentující Středočeský kraj v jiných regionech i v zahraničí.

„Přidělení příspěvků se ovšem bude projednávat až po schválení rozpočtu kraje; podepisování smluv pak očekávám v průběhu dubna až června,“ upozornila náměstkyně hejtmana Dagmar Nohýnková. Připomněla také, že podrobné informace (včetně maximálních částek, jejichž poskytnutí je omezeno pro aktivity různých typů na 100 000 Kč až půl milionu) najdou zájemci na krajském webu www.stredocech.cz. Od roku 2002 se o krajské sportovní granty ucházelo již 4822 zájemců. Uspěla zhruba polovina – mezi 2242 žadatelů bylo rozděleno 215 715 961 Kč.
(hol)