Přihlásit se lze ještě v den závodu, pořadatelé na čele s Martinem Hunčovským tak ale doporučují učinit s dostatečným časovým předstihem. Kvůli stále rostoucímu zájmu o závod, k jehož premiéře v roce 2013 vyběhlo ještě v opačném směru trasy 24 startujících, rozšířili v zázemí závodu na fotbalovém hřišti ve Velkém Borku čas na prezentaci i na páteční večer od 18 do 21 hodin. Další podrobnosti a přihláška na www.boreckypulmaraton.webnode.cz.