Program byl zahájen v dopoledních hodinách a závodníky čekal běh na 7 km a dalších 20 nelehkých překážek – jako ručkování a zvedání pneumatiky.

Soutěžící byli rozděleni na dvě kategorie – muži a ženy.

V průběhu celého závodu bylo zajištěno občerstvení. Ti nejlepší, kteří po skončení závodu stáli na stupních vítězů, byli za své vynikající výkony odměněni trofejemi a dalšími zajímavými cenami.

David Šrédl