Fotbalisté místního Baníku se mohou těšit na nový umělý trávník s osvětlením už na jaře příštího roku, kdy v rámci první etapy přibude dráha pro požární sport a především pro širokou veřejnost bude dokončena také in–line dráha.

Následně bude budování sportovního areálu v Rynholci pokračovat novým zázemím fotbalového klubu, které sestává z šaten, sauny, posilovny, společenské místnosti a potřebného sociálního a technického vybavení. Kromě fotbalové plochy v areálu vyroste také víceúčelové hřiště o rozměrech 20x40 m s umělým povrchem a osvětlením.

Fotbalové hřiště bude odpovídat svými parametry standardům doporučovanými Českomoravským fotbalovým svazem pro umělé trávníky nové třetí generace. Celková plocha hřiště bude 69x113 m, včetně výběhových zón o ploše téměř osm tisíc metrů čtverečních.

Umělý trávník a osvětlení umožní celoroční využívání hřiště, a to pro tréninky, zápasy a turnaje nejen domácích týmů, ale i mužstev z jiných klubů.

Areál bude sloužit sportovnímu vyžití, rekreaci a relaxaci obyvatel obce a blízkého okolí i případně potřebám školní výuky tělesné výchovy. Cílem záměru je doplnit chybějící kapacitu sportovních zařízení v regionu v souladu s rozvojem obce, jak ji předpokládá schválený územní plán.

V této souvislosti je třeba připomenout, že v letošním roce předala obec do užívání vyznavačům tenisu novou budovu zázemí ke kurtu s umělým povrchem. Fotbalový klub TJ Baník Rynholec má osmdesátiletou tradici. Současná plocha fotbalového hřiště byla vybudována v šedesátých letech minulého století a byla pro sportovní účely nepřetržitě užívána bez zásadních oprav a rekonstrukcí. VIC

V souvislosti s výstavbou nového sportovního areálu v Rynholci jsme položili několik otázek členu výkonného výboru Baníku Rynholec Vladimíru Civínovi.

Proč jste se zvolili právě umělý povrch?
Rozhodli jsme se z několika důvodů. Jednak přírodní tráva je v časovém horizontu daleko nákladnější – tím myslím údržbu jako zavlažování, hnojení, sekání a tak dále. Umělá tráva má celoroční využití, kdežto trávník, pokud není k dispozici další plocha, jarem a podzimem odchází.

Budete hřiště pronajímat? Třeba pro potřeby turnajů, jako je tomu v Novém Strašecí…
Především to bude sloužit našim oddílům, tím pádem předpokládáme že se i zvětší zájem mládeže nejen v Rynholci, ale i v jeho okolí. A pokud bude zájem tak bychom to rádi pronajímali, protože parametry hřiště jsou takové, že by se to dalo nabídnout i ve vyšších soutěžích. Takže bychom ho rádi poskytli pro zimní přípravu a tak vůbec. V okolí moc zimních turnajů není, takže to chceme udělat tak, aby byla plocha maximálně využitá. To znamená především pro místní a okolní kluby na stejné úrovni. Ale projevily zájem i jiné, které hrají vyšší soutěže, takže předpokládáme, že to bude maximálně využité.

Kdo se podílí na financování areálu?
Z větší části obec a nyní čekáme, jestli nám vyjde dotace. Máme zažádáno o dotaci z kraje a hledáme i další možnosti, hlavně pokud se týká druhé etapy, jako jsou kabiny a víceúčelové hřiště.

Myslíte, že bude velký zájem třeba ze strany in–linistů?
To si myslím, že je in–line bruslení je obrovský boom. Pokud já mám zkušenosti, tak drah moc není. Je to hlavně myšlené pro veřejnost a pokud vím, tak je mezi lidmi oblíbené a myslíme si, že to bude hodně využívané. Mám i zprávy od lidí z okolí, že budou moc rádi.

KAMILA HEJDOVÁ