Říkáte si, že už je to pár let, co jste pryč ze školních lavic? Že tenkrát jedinou zábavou ve škole byly přestávky, tělák a kamarádi? Dnes byste možná řekli o dětech to samé, akorát byste váhali, jak to mají právě s tělesnou výchovou. Některé děti totiž cvičit nemohou nebo nechtějí a pak dost často posloucháme, kolik času tráví naše mladá populace doma, místo toho, aby lítala po sídlišti a honila balon.

Jenže co když některým dětem křivdíme? Proto jsme vyrazili na základní školy, kde se pokusíme proniknout do jedné z hodin tělocviku a prozkoumáme, kolik žáků si dnes ještě pohybu váží a jestli jsou mezi studenty stále ti aktivní, nebo je ta doba už dávno pryč…

Jako první jsme navštívili ZŠ v Lužné, kam mohou děti docházet od první do deváté třídy. Tělocvik zde spadá pod křídla Mgr. Ivy Hudečkové, která si na nás udělala čas ve středu dopoledne a ukázala nám hodinu se čtvrťáky. Na první pokus to bylo velmi příjemné zjištění. Po pětačtyřiceti minutách strávených v místní tělocvičně jsme si s paní učitelkou o škole, dětech a jejích metodách v klidu popovídali.

Jak moc škola podporuje své žáky v tělesné výchově?
Naše škola žáky podporuje, posíláme děti na soutěže, vybavení máme skvělé, škola nám vyjde vždy vstříc. Pořádáme sportovní kurzy, což dokonce vedení vyžaduje.

Kterých kolektivních her v rámci turnajů se vaše škola účastní?
Jsou to fotbalové turnaje, florbalové, ale třeba i softball, B-ball nebo vybíjená.

Posíláte žáky na atletické závody?
Ano, chodí první stupeň a tyto závody jsou dvakrát do roka. Chodíme na oboje. Ve středu byl zrovna u rakovnické sokolovny Rakovnický sprint, i tam naši žáci jezdí.

Zajímáte se i o jiné soutěže, které se sportem souvisí?
Chodíme na dopravní soutěž – to je jízda zručnosti (pořádá BESIP pod záštitou DDM). Soutěž se koná na dopravním hřišti, nebo také v bývalém skate parku. Následuje v DDM zkouška z pravidel, ale i zdravověda. To je, myslím, pěkná soutěž. Dále děti chodí na aerobik nebo taneční soutěže. Ty jsou většinou ve spolupráci s DDM.

Pořádá vaše škola nějaké závody?
Ano, naší soutěží je silový čtyřboj. Letos proběhne šestý ročník. Přijedou ostatní školy a jedná se o disciplíny: šplh na laně nebo na tyči, sedy lehy, hod medicinbalem, shyby, trojskok – je to namixované, každá kategorie dělá něco jiného. Pak pořádáme ještě meziškolní turnájky, to jsou povětšinou kolektivní hry, oblíbené sporty, hodí se to kolem Vánoc a na konec školního roku.

Jakých kurzů se účastníte?
Žáci sedmé až deváté třídy jezdí na lyžák, teď jsme se spojili s Kounovem, abychom mohli jezdit společně. Deváťáci absolvují na jaře cyklo kurz a vodácký kurz. V zimě chodíme bruslit, to se týká skoro všech tříd, a první stupeň ještě chodí plavat.
Je v dnešní době těžké naplnit tělocvičnu? Mají děti o tělesnou výchovu ještě zájem?
Tady ještě ano, já za tu dobu, co jsem tady, mám dobrou zkušenost. Najde se jedinec, který se pohybu vyhýbá, ale ostatní cvičí. S prvním stupněm vůbec problém není, naopak, přihlášky na sportovní kroužky chodí skoro samy – nyní mám cca dvacet dětí. Druhý stupeň má taky o kroužky zájem, tam jich chodí deset a většinou jsou to kluci.

Myslíte si, že dřív byly děti víc koordinačně schopné, nebo se to tak všeobecně jen říká?
Myslím si, že je to stejné.

Co může udělat učitel pro to, aby své studenty zaujal a přilákal jejich pozornost, nebo je přiměl k pravidelné docházce nebo zlepšení?
Snažím se zapojit netradiční sporty, nosím na hodiny netradiční pomůcky. Děti mě vzaly dobře, máme svá pravidla. Pokud chci, aby byl v tělocvičně klid, písknu na píšťalku a ony se uklidní. Když někdo zlobí, vyříkáme si to mezi čtyřma očima, nemám s tím problém, je to rok od roku lepší. Už jsme si na sebe zvykli. Nějaké pubertální hlášky proběhly, ale pořád je to v mezích. Lužná má malou školu a to mi vyhovuje, známe se tu všichni, potkáváme se s rodiči, oni se mě ptají na děti a je to takové rodinné.

Stává se vám, že chodí studenti s omluvenkami, že nemohou cvičit? Pokud ano, co je důvodem?
Chodí, ale spíš že jsou po nemoci. Když si vymýšlí, tak je rychle utnu. U nás musí mít 75 % hodin odcvičeno. Stalo se mi jednou vloni u žáka deváté třídy, který byl mimochodem šikovný, ale trochu línější, že si tělocvik dodělával. Jinak děti na hodiny chodí. Když to občas zkusí, což už poznáte (smích), tak chci, aby mi rodiče zavolali…

Blíží se zima, mají děti hodiny venku nebo v tělocvičně?
Teď chodíme ještě ven, ale jelikož pršelo a hřiště je mokré, jsme dnes v tělocvičně. Venku býváme do října, podle počasí… V zimě samozřejmě využíváme tělocvičnu, kterou s jarním obdobím zase opouštíme. Já jsem nejraději venku, ale děti kupodivu ven moc nechtějí, ty by byly radši jen uvnitř (smích).

Jak jste spokojena s materiálním vybavením vaší školy, není něco, co postrádáte?
Jsem spokojená, dovybavili mi vše, co tu chybělo. Spoustu věci nakoupíme také v rámci SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). Hned první rok jsem si nadiktovala, co potřebuji, a škola byla velmi vstřícná.

Máte na prvním stupni nějakého žáka/žákyni, který/á dosahuje výjimečných rekordů nebo kvalit?
Nikoho takového nemáme.

A v minulosti byl tu někdo takový?
Měli jsme tu vloni Adama Mauera – sprintera, ten vyšel z deváté třídy a hodně sprintů vyhrával. Tuším, že ovládl i Rakovický sprint.

Co vám dělá v hodinách TV největší radost?
Když vidím, že to děti baví, u malých dětí i to, že se smějí. Platí to i u velkých, ale ti to nedávají tolik najevo. Tam stačí, když se zapojí a nemusím je nutit. Potěší mě, když chtějí dělat něco samy, třeba by pořád hrály vybíjenou. I v 9. třídě (smích).

Který sport nebo disciplínu mají obecně žáci nejradši?
Vybíjenou. Kluci na druhém stupni rádi hrají ještě florbal a softbal.

Máte přehled o tom, jak si pohybově děti vedou i mimo školu ve svém volnu?
Ano, o většině informace mám. Myslím si, že jsou šikovné. Jelikož bydlí na vesnici, většina dětí se tady věnuje hasičům a podle toho, co se ke mně donese, jsou v tom úspěšné. Samozřejmě hrají fotbal za žáky, dorost, a to jak holky, tak kluci. Někteří se věnují atletice, jiní jezdí do Rakovníka na ragby. Občas je nechám vést i hodinu, kde svoje zkušenosti z tréninků ragby uplatňují.

Jste zapojeni v nějakém projektu?
Jsme přihlášeni v projektu Sazka Olympijský víceboj. Plníme určité disciplíny, oni posílají žákům vyhodnocení. Odměnou může být návštěva úspěšných českých sportovců včetně olympijských medailistů.

Mají děti přehled o netradičních sportech? Mohou si u vás nějaké vyzkoušet?
Přehled mají, zkoušíme a hrajeme.

Máte nějaké přání pro děti nebo pro školu celkově?
Chtěla bych, aby to tady byla pořád ta fajnová škola, trochu rodinná, do které bude chodit co nejvíc dětí z Lužné. Myslím si, že je to hezká škola a snad bude fungovat i nadále tak dobře, jako doposud.