Jak byste zhodnotil předchozí sezonu?
Po vše stránkách jsme za sebou měli přibližně dva roky velmi nelehkého covid období. Z toho důvodu jsme si minulou sezónu nastavili jako restartovací. Hlavním cílem bylo, aby si hráči opět pozvolna začali zvykat na tréninkový a zápasový režim. Na dětských trénincích jsem zaznamenával herní i osobní posuny, což je pro nás trenéry nejlepší zpětná vazba. Muži A si na jednu stranu neprošli dobrou sezonou a to hlavně vlivem zranění některých hráčů, nízkou docházkou na tréninky a zápasy. Na druhou stranu uhráli slušné 6. místo v soutěži a to často na zápasech byli v počtu okolo pouhých sedmi hráčů do pole.

Obecně v covidové době se sportováním přestalo nemálo dětí i dospělých. Hlásí i FBC Rakovník výrazný pokles hráčů?
Před covidem jsme měli něco okolo 210 aktivních členů. Po pandemii jsme byli na polovině, což byl velký problém a po více stránkách to bylo velmi znát. Zainvestovali jsme do náboru a teď jsme okolo 160 členů. Ideální počet pro nás by byl opět přes 200. V této době sportuje velmi málo dětí, to se ví. Je to škoda a za mě špatně.

Kolik soutěžních týmů máte přihlášeno do nového ročníku a museli jste redukovat nějaké kategorie?
Přihlásili jsme přípravku, elévy, mladší žáky, starší žáky, dorostence, juniory jsme spojili s muži A nebo muži B, i nadále máme ženský tým. Takže jsme přihlásili 8 ligových celků. Nejpočetnější je kategorie přípravky, což je z pohledu rozkvětu klubu báječné.

Mužský A tým v tomto ročníku dobrovolně sestoupil do nižší soutěže. Co vás vedlo k takovému rozhodnutí?
Jak jsem zmiňoval, minulá sezóna byla z pohledu našeho áčka vůbec ideální. Šestá liga je již úrovní poměrně náročná a nelze na zápasy jezdit v malém počtu hráčů. Velmi těžko se poté uhraje důstojný výsledek, což se našim klukům i dařilo. Ovšem celkový projev hry nemůže být takový, jako kdyby na hřišti byly dvě plné formace. Zpětná vazba od hráčů nasvědčovala tomu, že za těchto podmínek není možné ani v jejich zájmu hrát takovou soutěž.

Jaké jsou tedy hlavní cíle pro mužský A tým?
I když to nebylo lehké vnitřní rozhodnutí, data i fakta hovořily jasně. Proto jsme se rozhodli přihlásit nižší soutěž, dát tým dohromady a začlenit nadějné juniory. Pokud na to budeme mít a já věřím, že ano, vyšší soutěž si opět můžeme vybojovat. Cíle a hlavní ambice jsou stabilizace týmu, zlepšení docházky na tréninky, zápasy, začlenění nových mladých hráčů. A moje přání je, aby všichni hráči byli hlavně zdraví.

Vloni byl váš hlavní boj o výstavbu či rekonstrukci stávající haly…
To, že Rakovník nemá adekvátní sportovní halu, je ostuda. Město si to už v minulosti uvědomilo a začalo na tom pracovat. V loňském roce byla vytvořena architektonická studie. Projekt by měl být hotov nejpozději v létě 2023. Cílem je rekonstrukce stávající haly a výstavba nové sportovní haly. Doufám, že se to brzy povede a také, že to přiláká nové děti do sportu.

Nyní trénujete na 1. ZŠ a 3. ZŠ, je kapacita školních tělocvičen dostatečná? A bylo již v jednání zvýšení nájmů za prostory?
Kapacita tělocvičen v Rakovníku dostatečná není. Tento problém vyřeší právě rekonstrukce stávající haly a výstavba nové. Nájmy se zvedly již minulou sezonu na jaře, kdy jsme s tím v rozpočtu samozřejmě nepočítali, ale navýšení pokryly rezervy. Nájmy se zvedly znovu bez předčasného ohlášení, ovšem již po vytvoření rozpočtu na tuto sezonu a vystavení členských příspěvků. Taková je asi doba.

Vzhledem k situaci zvyšování cen budete nuceni zvednout i členské příspěvky?
Byli jsme nuceni zvýšit příspěvky každému členu o 200 korun na půl roku. Jako halový sport jsme odeslali žádost na město o dodatečný příspěvek na sportovní činnost pro náš klub, týkající se dorovnání cen nájmů před zdražením a po zdražení. Bohužel i nadále řešíme otázku ohledně domácího prostředí s ohledem na ostatní kluby, které mají prostory pronajaté za symbolickou korunu. Naopak městským školám, sportovní hale, sokolovně a jiným platíme nájmy v plných sazbách.

O jaké částky se jedná?
Pro představu minulý rok náš klub zaplatil za veškeré nájmy přes 600 000 korun. V první polovině sezóny nás čeká velký nárůst cen a placení, v druhé polovině nikdo neví, co bude. Rada města náš návrh, kromě pana Pavlíka, zamítla. Po zvýšení a odeslání podkladů k příspěvkům našim členům jsme obdrželi od některých institucí další zdražení. Naše jednání s městem tedy budou pokračovat, ale až po volbách.

Jaká je vaše ideální představa?
Když se člověk podívá na na první pohled velmi nespravedlivé rozdělování peněz městem v posledních letech sportovním klubům na činnost, jsou peníze daňových poplatníků děleny bez oficiálního klíče či oficiální dokumentace. Abych byl konkrétní, náš klub v posledním grantu dostal 150 000 korun, což je skandální. Pro představu jiný klub, s menším počtem aktivních hráčů a s domácím prostředím za 1 korunu obdržel i o 350 000 korun více. Kluby, které nemají téměř žádnou mládež, dostávají stejnou částku jako my. S městem jsme to řešili, poukazovali na nedostatky, žádali o okamžité odvolání předsedy sportovní komise pana Sunkovského, bohužel bez úspěchu. Nikdo s tím nic nedělal a nedělá. To se musí změnit. Sportovní kluby by měly na činnost dostávat finance spravedlivě, podle jasného a jednoduchého klíče.