Cena za litr dodávaného mléka stoupá, ale rozhodně ne po korunách, jen po haléřích. I tak za litr mléka zemědělci stále dostávají o korunu méně, než například v Německu. Proto řada chovatelů do Německa také mléko dodává, a to i z Rakovnicka.

Mlékárna
Proč jsou mléčné výrobky stále dražší a kdo určuje výkupní cenu mléka, vysvětlil Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského: „Růst cen mléčných výrobků je dán růstem ceny základní suroviny, tedy syrového mléka. Není to ojedinělé. Na evropském i světovém trhu je v současnosti nedostatek mléka a tudíž je po něm vyšší poptávka, která zvedá cenu mléka a mléčných výrobků."

Podle něj tento vývoj bude pokračovat. Kdy se zastaví, si netroufá odhadovat. Za tento vývoj nemohou ani zemědělci, ani mlékaři, je to odezva trhu. „Podíl ceny syrového mléka na celkových nákladech mléčného výrobku se odvíjí od daného výrobku, ale obvykle představují 70 – 80 % výrobní ceny výrobku," doplnil Jiří Kopáček.

Lány
Zvyšování ceny za mléko jen o haléře potvrdila i hlavní zootechnička Školního zemědělského podniku Lány Andrea Rumlová: „Cena za litr jde nahoru vždy o několik haléřů. Za rok pak stoupla více jak o korunu. Loni v září jsme dostali za litr mléka z farmy Ruda, kde chováme krávy plemene Holštýn, 7,35 Kč. Z Požárů, kde chováme plemeno Jersey, 8,76 Kč. Letos v září to bylo 8,84 v Rudě a 10,59 Kč v Požárech."

I toto zvýšení chovatelům pomůže. „V celkovém objemu dodaného mléka, například z Rudy jsme dodali v září téměř dvě stě čtyřicet jedna tisíc pět set litrů mléka, nám zvýšení ceny pomůže, hlavně cena nesmí klesnout pod osm korun. To je pro nás hraniční," dodala Rumlová.
Cena mléka se určuje podle kvality. Rozhodující je obsah somatických buněk a celkový počet mikroorganismů. Dále obsah tuku a bílkovin. Proto je rozdíl mezi cenou mléka od plemene Holštýn a Jersey. Jerseyky mají vyšší obsah tuku (5,5 %, Holštýn 3,7 %) i bílkovin.

Cena na měsíc
Mléko ze Školního zemědělského podniku Lány putuje do Benešova do firmy Danone. Tu v srpnu převzala americká firma. Smlouvy uzavřené na začátku roku zachovala. To znamená, že je pevně určen objem dodávaného mléka s desetiprocentní tolerancí jak nahoru, tak dolů. Cenu za litr každý měsíc určuje dodatek ke smlouvě.

„Běžně se uzavírá cena za litr na tři měsíce, ale tady to zatím bohužel není, protože cena mléka se neustále mění a firma to zatím nedokáže odhadnout. Snahou je určit cenu na tři měsíce, abychom měli nějakou jistotu," vysvětlovala Andrea Rumlová.

Mléko z Družstva vlastníků Agro Malinová odchází rovněž za hranice. Za měsíc ho dodají zhruba devadesát až devadesát pět tisíc litrů. „Cena za litr stoupá. Nyní se pohybuje kolem devíti korun a třiceti haléřů. Rozhodují složky. Zatím jsme s cenou spokojeni," zhodnotil situaci předseda družstva Jiří Růžička.

Drobní chovatelé
Ještě na jaře loňského roku se s nezájmem o mléko potýkali chovatelé s menším počtem krav. Václav Matějovský z Velké Bukové dokonce jednal s mlékárnou, protože k němu nechtěla pro mléko zajíždět. V tu dobu dodával jako člen Mlékařského družstva Benešov do mlékárny v Kralovicích zhruba tisíc litrů denně za 8,40 Kč za litr.

„Cena stoupá nahoru. Nyní dostáváme za mléko 9,57 Kč. Mlékárna mléko bez problémů odebírá, ale sem jezdí ob den pro zhruba 2 600 litrů. Musíme tedy mléko skladovat do druhého dne. Cena je teď slušná, hlavně aby vydržela," zkonstatoval Václav Matějovský.

Ve stejné situaci byla před rokem i Jitka Vydrová z Nezabudic. Před podepsáním další smlouvy se dokonce zástupci mlékárny ptali, zda chov nezruší. V tu dobu jí mlékárna v Kralovicích platila 6,50 Kč za litr mléka, protože Vydrovi nejsou členem mlékařského družstva.

„Konečně jsme se dočkali a za litr dostáváme více jak osm korun. Byli jsme i na šesti," zkonstatovala Jitka Vydrová. Chová 17 kusů krav. Běžně se dojí deset, to podle zabřezlých a otelených krav. Denně dodává 150 až 250 litrů mléka. Vozí ho v konvích na Velkou Bukovou k Václavu Matějovskému, protože do Nezabudic mlékař nezajíždí už dávno.

Zrušení kvót
S cenou za litr mléka, která se po letech konečně přehoupla nad výrobní náklady, jsou chovatelé nyní celkem spokojeni, i když jistá obava mezi nimi zazněla. Obávají se zrušení mléčných kvót po roce 2015. To by znamenalo, že každý člen Evropské unie by mohl vyprodukovat neomezené množství mléka. V ČR za posledních dvacet let stavy mléčného skotu prudce poklesly kvůli nízké výkupní ceně mléka, za kterou se zemědělcům vůbec nevyplatilo krávy chovat.

Naproti tomu v Německu díky podpoře zemědělců se nyní chovy rozšiřují. Můžeme se dočkat toho, že náš trh zaplaví mléčné výrobky z Německa, čemuž naši chovatelé nebudou schopni konkurovat. Zatím je pro chovatele mléko ekonomicky zajímavé, proto plánují navýšení počtu dojnic.

Rozšíření chovu
Ve Školním zemědělském podniku Lány chtějí rozšířit chov plemene Jersey na Požárech z osmdesáti kusů na dvě stě. „Cena za mléko je nyní pro nás zajímavá. Na Požárech chceme vybudovat novou mléčnou farmu tak, aby stávající tři lidé stihli obsloužit všech dvě stě dojnic," vysvětlovala Andrea Rumlová.

Václava Matějovského omezuje kapacita stáje, přesto počítá se zvýšením stavu o několik kusů, a to na osmdesát. Ze sto sedmdesáti na sto devadesát navýší stavy dojnic také v Družstvu vlastníků Agro Malinová. Jitka Vydrová také počítá s rozšířením chovu: „Máme pět jalovic, které bychom jinak prodali. Necháme si je do chovu."

Trocha statistiky:

Na Rakovnicku je pouze zhruba 1448 dojnic zařazeno v kontrole užitkovosti krav. Chovem skotu s produkcí mléka se zabývá osm chovatelů a zemědělských podniků. (Jsou to údaje přibližné, neboť okresní statistika, která tyto údaje evidovala, již neexistuje, a od roku 2003 se takové údaje zpracovávají pouze za kraje a republiku.)

Ještě v roce 1990 se v České republice chovalo 1 236 213 krav, z toho 192 305 ve Středočeském kraji a 13 558 na rakovnickém okrese, v roce 2007 v ČR 562 637 a ve Středočeském kraji 59 069. Ještě v roce 2001, kdy se naposledy počítaly stavy podle okresů, na Rakovnicku bylo 3 570 kusů.
Před rokem 1989 mlékárna dávala 3,50 až 5,50 Kč za litr. Nyní se cena pohybuje kolem 9 korun. V některých letech vystoupala i nad 10 korun, v posledních naopak spadla i pod 7 korun.