Přesto zemědělce čeká složité období. Připravuje se společná zemědělská politika Evropské unie. Na tom se shodli všichni přítomní na valné hromadě Okresní agrární komory (OAK) v Rakovníku. „Situace pro nás není v tuto chvíli příznivá. Dále je nepříjemné, že zemědělci nejsou jednotní, což velmi ztěžuje prosazování a vyjednávání požadavků ve vládě. Vláda by pak měla v EU vyjednávat naše požadavky ohledně společné zemědělské politiky," řekl předseda OAK Rakovník Jaroslav Mikoláš.

Čtěte také: Drobné památky zachraňují dobrovolníci

OAK Rakovník:
- má 51 členů
- hospodaří na 26 tisíc ha zemědělské půdy, což je 67 % okresu
- má 23 tisíc ha orné půdy, to je 68% okresu
- má 1 304 ha chmelnic

Evropská komise zveřejnila dotazník k veřejné konzultaci budoucí společné zemědělské politiky po roce 2020.

„Dotazník je na webových stránkách agrární komory. Prosím o jeho vyplnění. je opravdu nutné, aby evropská komise znala názor odborníků. Nyní existuje asi 15 tisíc odpovědí. Většina z nich je z nevládních organizací, jako jsou Děti Země, proto prosím o jeho vyplnění. Dotazník je veřejný, proto můžete zapojit i rodinné příslušníky," uvedl Jan Doležal z Agrární komory České republiky. Při vyjednávání společné zemědělské politiky hrozí nastavení horního limitu pro velké zemědělské podniky.

V EU je průměrná velikost zemědělského podniku 15 hektarů, v ČR je to 80 hektarů.

Předseda 0AK Rakovník Jaroslav Mikoláš, vpravo senátorka Zdeňka Hamouzová.Zdroj: VLP / Hoblíková ŠárkaDále na valné hromadě zemědělci zhodnotili činnost agrární komory. Některé věci se podařily, některé ne. Stále se nepodařilo získat podporu pro suchý region Rakovnicko. „S tím bojujeme už několik let, i když loňský rok byl na srážky příznivý. Nedáme se odradit, zkonstatoval Jaroslav Mikoláš.

Dále agrární komora nevyjednala kompenzaci pro chmelaře za katastrofální výpadek úrody v roce 2015 vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. Rakovnický okres byl nejvíce poškozen. Pravidla získání kompenzací byla totiž nastavena tak, že na ně rakovničtí chmelaři nedosáhli. Naopak se podařilo zapojit do činnosti Místní akční skupiny Rakovnicko. Stále pokračuje celorepublikový monitoring sucha na sedmi místech regionu. Komora aktivně spolupracuje se zemědělskými školami na Rakovnicku.

Čtěte také: Zahrádkářů hodně ubylo, ale začínají se vracet

Hlavním úkolem agrární komory pro letošní rok je prosadit chmel mezi citlivé komodity, zvyšování podílu českých potravin na trhu za přijatelných podmínek zejména v marketech, prosadit změnu v zákonu o prodeji půdy hlavně do zahraničí.

Kromě toho chce rakovnická komora zvýšit členskou základnu a získat nové členy i na Kladensku, kde agrární komora vůbec nepracuje.

Letošní valná hromada byla volební. Staronovým předsedou byl zvolen Jaroslav Mikoláš, který je zároveň navržen za člena představenstva Agrární komory ČR. Jeho zvolení pomůže lepšímu prosazování zájmů rakovnických zemědělců.